Przejdź do treści

Tarcza prawna, czyli pomysł na poprawienie 40 ustaw


  • Postępowania uproszczone, cyfryzacja procedur, jednoinstancyjność i tzw. milczący tryb załatwiania spraw – m.in. takie rozwiązania wchodzą w skład tarczy prawnej, wypracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  • Zmiany mają ułatwić działania administracyjne, w których uczestniczą przedsiębiorcy i zwykli klienci urzędów.
  • Tarcza jest też związana z dwoma miernikami zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy.

MRiT podkreśla, że główna idea tarczy to poprawa współpracy administracji z obywatelami. Jak ocenia resort, usprawnienia będą korzystne dla wszystkich stron – prowadzących biznes, klientów załatwiających sprawy, jak i dla urzędów. Chodzi o to, żeby dzięki prostszym zasadom i użyciu technologii cyfrowych procedury toczyły się szybciej. W konsekwencji obowiązki administracyjne staną się tańsze. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie 40 innych ustaw powoduje, że teraz regulacje mogą wejść w etap prac parlamentarnych.

Szczegóły zmian

Rządowe propozycje usprawnień dotyczącą wielu procedur dotyczących np. turystyki, gospodarki morskiej i rzeczoznawstwa. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wymienia przykładowe rozwiązania:

  • wykorzystanie postępowania uproszczonego lub milczącego trybu załatwienia sprawy m.in. w zakresie licencji połowowej, książeczki żeglarskiej czy nadania uprawnień przewodnika górskiego,
  • ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych,
  • pełna elektronizacja metod składania deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców,
  • ograniczenie liczby składanych egzemplarzy wniosku w postępowaniu o wydanie pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki wykorzystania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Chcemy promować drogę elektroniczną

Szef resortu Rozwoju zaznacza, że zmiany zostały przygotowane w oparciu o szczegółową analizę utrudnień związanych przede wszystkim z nazbyt czasochłonnymi procedurami:- Chcemy promować stosowanie prostych formularzy urzędowych, składanie ich drogą elektroniczną, ale i rezygnację z druków, gdy są zbędne – wyjaśnia Waldemar Buda: W otoczeniu prawnym nadal istnieją nadmierne wymagania i obciążenia administracyjne, które negatywnie wpływają na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa. Chcemy eliminować bariery administracyjne i prawne. Jest to bardzo istotne w momencie trudności gospodarczych wynikających m.in. z sytuacji geopolitycznej. Wprowadzenie tarczy prawnej przyczyni się do sprostania wyzwaniom związanym z odpornością i konkurencyjnością polskiej gospodarki – ocenia minister, dodając, że tarcza przybliży Polskę do korzystania z pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na