Przejdź do treści

Sztuczna inteligencja rekrutuje


  • Prawie połowie osób jest obojętne, czy procesem ich rekrutacji zajmie się człowiek czy AI.
  • Obawy wzbudza jednak pomysł, by oprogramowanie decydowało, kto ma zostać zatrudniony.
  • Wysoka liczba odpowiedzi neutralnych może świadczyć o braku wiedzy badanych na temat algorytmów SI.

36% osób mogłoby zniechęcić się do złożenia aplikacji o pracę, gdyby wiedziało, że rekrutację przeprowadza sztuczna inteligencja – wynika z raportu „Cyfrowa ewolucja kariery”, przygotowanego przez portal Pracuj.pl. Największej grupie (43%) jest obojętne, czy ich predyspozycje sprawdza człowiek czy maszyna, a co piąty (21%) woli, gdy CV analizuje oprogramowanie. Najmniej kontrowersji budzi wstępna selekcja kandydatów, dokonywana przez SI – pozytywnie do takiego pomysłu odniosło się 44,5% osób. Podobnie ankietowani podchodzą do perspektywy rozmowy kwalifikacyjnej z botem – nic przeciwko takiej formie rekrutacji nie ma 43% badanych. Najmniej pozytywnych ocen zebrała wizja ostatecznej decyzji o zatrudnieniu, za którą stałaby AI – tylko co trzecia osoba (33,5%) chciałaby, żeby odpowiadała za to maszyna.

Pomagać, nie oceniać

Z większym entuzjazmem respondenci odnoszą się do sztucznej inteligencji w kontekście samego aplikowania o pracę. 59% chciałoby ze strony SI sugestii dotyczących wypełniania CV, a 53% – by inteligentny system uzupełnił pola na podstawie dostarczonych mu danych. 46% osób pozytywnie podchodzi do pomysłu, aby AI udzielała porad zawodowych na podstawie danych znalezionych w sieci, a 43,5% – do sytuacji, w której bot na Messengerze odpowiada na pytania dotyczące rekrutacji. Jak podkreślają analitycy, w raporcie można zauważyć dużą liczbę odpowiedzi neutralnych – i wnioskują, że Polacy nie udzielają konkretnych odpowiedzi w tym obszarze ze względu na niewielką wiedzę o SI lub brak przemyślanego stosunku do tej technologii.

Rotacyjny rynek pracy

Firma Devire w raporcie pt. „Jak zmienił się rynek pracy w Polsce po roku pandemii?” podaje, że w sektorze produkcji przemysłowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracę zmieniło 35% osób. Wyższym wskaźnikiem charakteryzują się m.in.: IT i telekomunikacja (54%), media, marketing i e-commerce (50%) oraz bankowość i usługi finansowe (42%). 40% badanych musiało szukać nowego zatrudnienia z powodu pandemii COVID-19. Pracodawcę najczęściej zmieniali ludzie w wieku 18–25 lat oraz 26–39. Nowe zajęcie znalazło 60% juniorów i asystentów, 47% specjalistów, 38% menadżerów i 36% dyrektorów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na