Przejdź do treści

Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023: Rozmowy o Przyszłości Sztucznej Inteligencji w Unii Europejskiej


4 października br. odbyła się kolejna edycja Szczytu Cyfrowego IGF Polska. Tym razem wydarzenie zgromadziło ponad 800 zarejestrowanych uczestników w Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia. Organizatorami konferencji byli Cyfryzacja KPRM oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Wrocławski Szczyt Cyfrowy IGF Polska 2023 stanowi kontynuację globalnego IGF, ale na poziomie krajowym, który odbył się w Katowicach w 2021 roku, w ramach globalnej inicjatywy ONZ – Forum Zarządzania Internetem, znanej jako Internet Governance Forum Polska (IGF Polska). Tegoroczna edycja Szczytu była szczególnie wyjątkowa, nie tylko ze względu na rekordową liczbę uczestników, ale także ze względu na zauważalny wzrost zainteresowania młodzieży tą tematyką.

W ramach ścieżki: „Forum Legislacji Cyfrowej” Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości wzięła udział w panelu pt. „Przyszłość sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania” zorganizowanego przez Związek Pracodawców Business & Science Poland w Brukseli.

W dyskusji wzięli udział: Kosma Złotowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Malgorzata Nikowska, Szefowa Wydziału Cyfrowa Transformacja Ekosystemów Przemysłowych w Komisji Europejskiej, Roman Bieda, Prezes Zarządu Fundacji AI Law Tech Foundation oraz Carlo Paolicelli, Zastępca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości Platforma Przemysłu Przyszłości.

Otwierając dyskusję, Katarzyna Lachowicz, Dyrektor Oddziału Business & Science Poland w Brukseli, przypomniała słowa Przewodniczącej KE Ursula von der Leyen o tym, że sztuczna inteligencja powinna rozwijać się w sposób przejrzysty, odpowiedzialny i ukierunkowany na człowieka. Podkreśliła również opinie naukowców i specjalistów od AI, którzy uznają sztuczną inteligencję za zagrożenie na równi z pandemią czy wojną jądrową, wymagającym pilnych działań na poziomie globalnym.

Eksperci zaznaczyli, że obecnie trwają negocjacje nad przepisami AI Act przez Parlament Europejski, Komisją Europejską oraz Radę Unii Europejskiej. To kluczowy moment w procesie legislacyjnym, który ma ogromny wpływ na przyszłość sztucznej inteligencji w Europie.

Carlo Paolicelli z Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości podkreślił – „Każda unijna regulacja, w tym regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, powinna uwzględniać zachowanie konkurencyjności europejskich firm na rynkach globalnych i wspierać ich rozwój. Jednakże, ważne jest również, aby regulacje te były tworzone w sposób świadomy i z aktywnym udziałem tych, na których wpływają”. Wskazał na fakt, że Polska ma duży potencjał naukowo-badawczy, który może przyczynić się do zdobycia przewagi w sektorze innowacji, zwłaszcza poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w urządzeniach brzegowych Made in Poland, które mają potencjał do optymalizacji procesów produkcyjnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, konieczna jest skuteczna dyplomacja i współpraca z instytucjami europejskimi.

W dyskusji poruszono również kluczowe kwestie AI Act, takie jak odpowiedzialność, przejrzystość, bezpieczeństwo danych oraz ochrona prywatności. Te aspekty są nieodzowne dla skutecznego funkcjonowania sztucznej inteligencji w ramach unijnych regulacji. Eksperci podkreślili, że dialog i współpraca są kluczowe w tworzeniu przyszłych przepisów regulujących sztuczną inteligencję, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Światowa konkurencyjność wymaga aktywnego uczestnictwa, zrozumienia i adaptacji do zmieniającego się krajobrazu technologicznego.

Konferencja Szczytu Cyfrowego IGF Polska 2023 przyniosła cenne spostrzeżenia i wnioski dotyczące przyszłości sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, jednocześnie podkreślono potrzebę zachowania równowagi między regulacjami a innowacjami. Aktywne zaangażowanie Polski w procesy regulacyjne oraz innowacyjne podejście do wykorzystania sztucznej inteligencji mogą przynieść realne korzyści dla obywateli, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju sektora cyfrowego w Polsce.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na