Przejdź do treści

Strategiczne obszary badawcze dla wspierania transformacji sektora budowlanego


Jak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, zmiany klimatyczne będą miały coraz bardziej destrukcyjny wpływ na naszą codzienność, warunki życia i pracy w przyszłości. Szczególne znaczenie dla realizacji światowych celów w zakresie energii i klimatu w najbliższych latach będzie miała skuteczna transformacja sektora budowlanego.

Na całym świecie budynki odpowiadają za około 37% emisji gazów cieplarnianych (dane z 2021 r., na podstawie raportu przygotowanego przez GlobalABC, w ramach Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych https://globalabc.org/index.php/news/globalabc-releases-2022-global-status-report-buildings-and-construction). Wysoka emisyjność budynków wynika ze stosowanych materiałów, konieczności ogrzewania, chłodzenia, oświetlania oraz utrzymania infrastruktury. Oczywistą kwestią jest to, że w najbliższych latach priorytetem dla władz wielu krajów będzie wspieranie rozwoju nowoczesnego budownictwa, realizującego cele i założenia w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury. Regulacje i przepisy, wymuszające rozwój gospodarki w kierunku zeroemisyjności są wprowadzane w wielu krajach, w tym w szczególności w USA, krajach UE oraz innych szybko rozwijających się rejonach świata, generując ogromne wyzwania dla lokalnego sektora budowlanego.

Potrzebę zmian w sektorze budowlanym dostrzegli gubernatorzy kilku stanów w USA, m.in. Massachusetts i Nowy Jork, którzy zdecydowali się na wprowadzenie nowych, restrykcyjnych przepisów. Zobowiązały one deweloperów i właścicieli nieruchomości m.in. do zmiany źródła pozyskiwania energii, zmniejszenia zakresu jej zużycia w budynkach, wykorzystania określonych materiałów budowlanych, stosowania niektórych technologii lub rezygnacji z innych, a także do uwzględnienia w projektach możliwości ponoszenia się poziomu wód oraz planowania schematów odpływu wody z danej lokalizacji.

Wprowadzone przepisy wywołały liczne kontrowersje, przyniosły w efekcie wzrost kosztów realizowanych inwestycji oraz wiązały się z poszukiwaniem i wdrażaniem nowych technologii, które często nie zostały jeszcze do końca sprawdzone na rynku. Zmienność przepisów spowodowała, że nawet najbardziej nowoczesne projekty okazały się przestarzałe, jak w przypadku budowy drapacza chmur One Vanderbilt na Manhattanie. Z powodu nowo przyjętych regulacji klimatycznych, projekt wieżowca, który z założenia miał być proekologiczny, musiał przejść retrofitting, jeszcze przed oficjalnym otwarciem w 2021 r., z racji braku spełnienia wyśrubowanych wymogów w zakresie niskoemisyjności.

Z powodu licznych wyzwań amerykańskiego sektora budowlanego konieczne stało się aktywne angażowanie ośrodków naukowych w rozwój nowych technologii, ich testowanie i walidację. W takie działania zaangażowali się naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Z perspektywy czasu wskazali oni kilka istotnych trendów, w których rozwój powinien angażować się świat nauki, aby efektywnie wspierać transformację sektora budowlanego:

  • rozwój metod oceny faktycznego kosztu termoekologicznego (TEC), dla umożliwienia porównywania różnych technologii energetycznych
  • prowadzenie badań weryfikujących emisyjność w całym cyklu życia budynków (od budowy po likwidację budynku)
  • opracowywanie rozwiązań, będących odpowiedzią na problem różnicy pomiędzy podażą energii, pozyskanej z odnawialnych źródeł energii a popytem w danej przestrzeni czasowej

Branża budowlana jest niezwykle istotnym sektorem gospodarki na świecie, a pobudzenie tej branży zwykle wróży wyższy wzrost gospodarczy i lepsze wskaźniki ekonomiczne. Dlatego zaangażowanie środowisk naukowych w rozwój nowych technologii i rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego budownictwa będzie miało duże znaczenie dla transformacji sektora budowlanego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych, rozwiniętych rejonach świata.

Więcej o wsparciu transformacji w kierunku budownictwa niskoemisyjnego w artykule The Harvard Gazette:

https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/05/the-struggle-to-design-green-buildings-amid-shifting-legal-tech-landscape/


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na