Staże w przemyśle kosmicznym

  • Studenci ostatnich lat, absolwenci i naukowcy mogą wziąć udział w 5-miesięcznych praktykach w firmach z branży kosmicznej.
  • Przyjęcie stażystów zadeklarowało 19 przedsiębiorstw.
  • Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia.
międzynarodowa stacja kosmiczna na tle ziemi

Studencie ostatnich lat studiów inżynierskich lub jednolitych magisterskich, a także absolwenci z dyplomami m.in. z automatyki i robotyki, elektroniki czy inżynierii materiałowej, oraz doktoranci i doktorzy nauk technicznych, mogą zgłosić chęć udziału w 7 edycji konkursu pt. „Polish Space Fellowship Programe”. Aplikacje powinni wysłać do końca kwietnia na adres: staze@space.biz.pl. Organizatorzy, czyli Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, zadeklarowali ogłoszenie wyników do 24 czerwca 2022 roku.

(fot. Getty Images)

Przyjmujący na staż

W pierwszym etapie do inicjatywy zgłosiły się podmioty zainteresowane przyjęciem stażystów. Wśród 19 firm ujętych w Liście Przyjmujących są: Astronika, Creotech, N7Space, Łukasiewicz-ILOT i Sybilla Technologies. Wszystkie oferty przedsiębiorców są dostępne w serwisie space.biz.pl – poza CV, studenci i naukowcy powinni wskazać dwie organizacje, które są dla nich pierwszym i drugim preferowanym miejscem stażu. Laureaci konkursu w czasie 5-miesięcznych kooperacji uzyskają wynagrodzenia w maksymalnej wysokości 5000 złotych brutto za każdy miesiąc współpracy.

In Technology Research Facility: Chief Engineer Stands in the Middle of the Lab and Uses Tablet Computer. Team of Industrial Engineers, Developers Work on Engine Design Use Digital Whiteboard and Computers
(fot. Getty Images)

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

W Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego powstałym w 2012 roku są zrzeszone 73 przedsiębiorstwa i instytucje naukowo-badawcze działające w branży kosmicznej. Jeśli chodzi o działania organizacji, dotyczą one 3 obszarów: promocji i wzrostu kompetencji członków związku, udziału w procesie kształtowania krajowej polityki kosmicznej oraz popularyzacji branży. Przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć do ZPSK muszą mieć siedzibę lub oddział w Polsce, prowadzić działalność w sektorze kosmicznym lub powiązanych branżach.