Przejdź do treści

Staże w przemyśle kosmicznym


  • Studenci ostatnich lat, absolwenci i naukowcy mogą wziąć udział w 5-miesięcznych praktykach w firmach z branży kosmicznej.
  • Przyjęcie stażystów zadeklarowało 19 przedsiębiorstw.
  • Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia.

Studencie ostatnich lat studiów inżynierskich lub jednolitych magisterskich, a także absolwenci z dyplomami m.in. z automatyki i robotyki, elektroniki czy inżynierii materiałowej, oraz doktoranci i doktorzy nauk technicznych, mogą zgłosić chęć udziału w 7 edycji konkursu pt. „Polish Space Fellowship Programe”. Aplikacje powinni wysłać do końca kwietnia na adres: staze@space.biz.pl. Organizatorzy, czyli Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, zadeklarowali ogłoszenie wyników do 24 czerwca 2022 roku.

Przyjmujący na staż

W pierwszym etapie do inicjatywy zgłosiły się podmioty zainteresowane przyjęciem stażystów. Wśród 19 firm ujętych w Liście Przyjmujących są: Astronika, Creotech, N7Space, Łukasiewicz-ILOT i Sybilla Technologies. Wszystkie oferty przedsiębiorców są dostępne w serwisie space.biz.pl – poza CV, studenci i naukowcy powinni wskazać dwie organizacje, które są dla nich pierwszym i drugim preferowanym miejscem stażu. Laureaci konkursu w czasie 5-miesięcznych kooperacji uzyskają wynagrodzenia w maksymalnej wysokości 5000 złotych brutto za każdy miesiąc współpracy.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

W Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego powstałym w 2012 roku są zrzeszone 73 przedsiębiorstwa i instytucje naukowo-badawcze działające w branży kosmicznej. Jeśli chodzi o działania organizacji, dotyczą one 3 obszarów: promocji i wzrostu kompetencji członków związku, udziału w procesie kształtowania krajowej polityki kosmicznej oraz popularyzacji branży. Przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć do ZPSK muszą mieć siedzibę lub oddział w Polsce, prowadzić działalność w sektorze kosmicznym lub powiązanych branżach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na