Przejdź do treści

Startuje IV edycja Akademii Menadżera Innowacji PARP


Chciałbyś ze swoimi pracownikami nabyć lub rozwinąć kompetencje w zakresie wdrażania innowacji oraz skutecznego zarządzania? Dołącz do IV edycji programu szkoleniowo – doradczego Akademia Menadżera Innowacji!

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. PARP zaprasza przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.

Program AMI jest realizowany równolegle poprzez szkolenia i doradztwo

page2image6928064page2image6928832Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy (czwartki i piątki), podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. W celu wymiany doświadczeń uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły. W IV edycji pierwszy i ostatni zjazd (tj. otwierający i zamykający) planowane są w formie stacjonarnej w Warszawie. Pozostałe zjazdy odbędą się w formie zdalnej. Część doradcza realizowana będzie w siedzibie firmy oraz zdalnie. Podczas spotkań z wybranym doradcą uczestnicy skonfrontują uzyskaną wiedzę teoretyczną z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z pomocą doradcy wypracują Plan Wdrożenia Zmiany w firmie.

Kiedy odbędzie się AMI?

Zapisy na szkolenie odbywają się od 25 lipca do 9 września 2022. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą realizowane od października 2022 do kwietnia 2023 roku.

Jakie dofinansowanie możesz otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm. Przeznaczone jest dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak również dla dużych przedsiębiorstw. Pozostała część wartości usługi stanowi wkład przedsiębiorstwa. W ramach dofinansowania PARP współfinansuje koszty usług szkoleniowych w formie zjazdów oraz usług doradczych w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie PARP.

Informacja przesłana przez PARP


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na