Przejdź do treści

Społeczne i gospodarcze konsekwencje zmian klimatycznych


  • Naukowcy z Tsinghua University oszacowali koszty, jakie poniesie społeczeństwo i gospodarka światowa w wyniku postępujących zmian klimatycznych
  • Najgorszy możliwy scenariusz, który zakłada wysoką emisyjność przemysłu, wraz z dalszym, ekspansywnym rozwojem gospodarek na świecie, przewiduje średnie roczne straty rzędu 3,9% światowego PKB w roku 2060

Przeprowadzona analiza wykazała, że negatywne skutki ekonomiczne będą odczuwalne na całym świecie, a ich przewidywana dotkliwość będzie rosła wykładniczo, wraz ze wzrostem poziomu emisyjności gospodarek w przyszłości. Nieurodzaj, spadek produktywności i przestoje produkcyjne w jednej części świata będą stanowiły barierę dla ciągłości dostaw surowców w kolejnych regionach, co doprowadzi do zakłóceń w handlu międzynarodowym i problemów wielu sektorów rynku. Główne konsekwencje zmian klimatycznych według naukowców to: problemy zdrowotne ludzi i zwiększona śmiertelność, przestoje produkcyjne wywołane przez anomalie pogodowe, wzrost zapotrzebowania na energię oraz zawirowania w globalnych łańcuchach dostaw. Kluczowe sektory przemysłowe, które mogą ponieść największe straty, to przemysł wydobywczy, budownictwo i produkcja wyrobów z surowców niemetalowych.

Konsekwencje dla poszczególnych rejonów świata

Dotkliwość poszczególnych skutków globalnego ocieplenia będzie zróżnicowana, w zależności od regionu oraz sektora przemysłu. Zgodnie z analizą, kraje środkowej Afryki powinny liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami społecznymi, które będą wynikały z pogłębiających się problemów w tak podstawowych kwestiach, jak np. dostęp do wody i żywności. Z kolei w Azji Południowo-Wschodniej spodziewane są znaczne niedobory pracownicze i przestoje produkcyjne. Natomiast kraje rozwijające się, których gospodarka w dużej mierze opiera się na handlu międzynarodowym, muszą przygotować się na niestabilność i zawirowania w zakresie łańcuchów dostaw.

Scenariusz dla Europy

Choć wydaje się że Europa będzie zdecydowanie mniej dotknięta skutkami bezpośrednimi ocieplenia klimatu niż Afryka i Azja, musi się jednak liczyć z konsekwencjami pośrednimi, wynikającymi ze zmniejszonej zdolności produkcyjnej zagranicznych partnerów handlowych. Będzie to stanowiło problem dla krajów o rozwiniętym i wyspecjalizowanym sektorze wytwórczym, takich jak Niemcy i Francja. Europa musi również przygotować się na niedobór niektórych produktów spożywczych. Co więcej, scenariusze naukowców przewidują duże ryzyko występowania problemów zdrowotnych i zwiększonej śmiertelności w niektórych krajach, m.in. na Węgrzech i w Chorwacji.

Konieczna odpowiednia strategia

Warunki niestabilności i zmienności powodują, że na całym świecie rośnie zainteresowanie ekonomicznym wymiarem zmian klimatycznych. W szacowanie możliwych konsekwencji angażują się nie tylko rządy poszczególnych państw, naukowcy, ale także firmy posiadające globalne łańcuchy wartości. Aby możliwe było opracowanie odpowiednich, długofalowych strategii, konieczne jest przede wszystkim wnikliwe zrozumienie i przeanalizowanie możliwych scenariuszy i ich konsekwencji dla poszczególnych regionów oraz branż. Więcej o tym, jak wykonali to zadanie naukowcy z Tsingua University pod linkiem


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na