Przejdź do treści

Społeczeństwo 5.0 i praca zdalna – trendy w innowacjach


  • Współpraca ludzi z maszynami i SI jest potrzebna do skutecznej wymiany informacji.
  • Wykonywanie obowiązków poza biurem przyczyni się do zmian na rynku, np. w zakresie infrastruktury oraz oprogramowania. Wnioski pochodzą z dokumentu „Monitoring trendów w innowacyjności 2021” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Społeczeństwo 5.0 to nowy model społeczny, w którym ludzie są twórcami treści i analizują dane z sieci, ale nie są w stanie współdzielić wiedzy i informacji efektywnie – wyjaśniają autorzy publikacji. Z tego powodu potrzeba maszyn i systemów połączonych z ludźmi w cyberprzestrzeni, a także sztucznej inteligencji przetwarzającej dane i zwracającej wyniki do przestrzeni wirtualnej. Inne nazwy to społeczeństwo superinteligentne, oparte na danych bądź wiedzy. Realizacja koncepcji wiąże się z płynnym ruchem autonomicznych samochodów, inteligentnymi fabrykami, a także komunikacją miast i społeczeństw między sobą. Pomysłodawcy society 5.0 podkreślają, że w centrum modelu jest człowiek.

Zmiany na rynku pracy

Drugim znaczącym kierunkiem jest praca zdalna, która (obok nowych technologii) w ciągu 3-5 lat będzie miała największy wpływ na rynek pracy. Ponad 3/4 zatrudnionych uważa, że idealnym modelem działania jest hybrydowy, umożliwiający łączenie wykonywanie obowiązków w biurze i zdalnie. Upowszechnienie się niestacjonarnego trybu współpracy będzie skutkowało rozwojem infrastruktury biur co-workingowych, opracowaniem nowych procedur w przedsiębiorstwach, a także aplikacji wspomagających organizację działań w budynkach, jak i szkoleń z zakresu korzystania z kompetencji miękkich w czasie zdalnych spotkań.

O publikacji

W 10 edycji „Monitoringu trendów w innowacyjności” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości omawia kierunki rozwoju Hiszpanii, wyszczególnione m.in. w polityce przemysłowej 2030, krajowej strategii z zakresu sztucznej inteligencji czy dokumencie Digital Spain 2025, którego autorzy opracowali 50 działań promujących transformację cyfrową państwa. Publikacja PARP uwzględnia także wyniki monitoringu trendów innowacji w innych państwach. Przykładowo, nowością w Australii jest fundusz dla rozwiązań wychwytujących dwutlenek węgla, w Chinach zwiększenie finansowania dla prac badawczo-rozwojowych, a w Korei Południowej – wirtualny Sekretarz Publiczny informujący obywateli o ważnych terminach, np. zabiegów lub końca ważności dokumentów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na