Społeczeństwo 5.0 i praca zdalna – trendy w innowacjach

  • Współpraca ludzi z maszynami i SI jest potrzebna do skutecznej wymiany informacji.
  • Wykonywanie obowiązków poza biurem przyczyni się do zmian na rynku, np. w zakresie infrastruktury oraz oprogramowania. Wnioski pochodzą z dokumentu „Monitoring trendów w innowacyjności 2021” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Man working at home office with laptop, camera, notepad and coffee on his desk, High angle view

Społeczeństwo 5.0 to nowy model społeczny, w którym ludzie są twórcami treści i analizują dane z sieci, ale nie są w stanie współdzielić wiedzy i informacji efektywnie – wyjaśniają autorzy publikacji. Z tego powodu potrzeba maszyn i systemów połączonych z ludźmi w cyberprzestrzeni, a także sztucznej inteligencji przetwarzającej dane i zwracającej wyniki do przestrzeni wirtualnej. Inne nazwy to społeczeństwo superinteligentne, oparte na danych bądź wiedzy. Realizacja koncepcji wiąże się z płynnym ruchem autonomicznych samochodów, inteligentnymi fabrykami, a także komunikacją miast i społeczeństw między sobą. Pomysłodawcy society 5.0 podkreślają, że w centrum modelu jest człowiek.

A young woman is seated at a desk surrounded by monitors displaying data, she is contemplating in this dark, moody office.
(fot. Getty Images)

Zmiany na rynku pracy

Drugim znaczącym kierunkiem jest praca zdalna, która (obok nowych technologii) w ciągu 3-5 lat będzie miała największy wpływ na rynek pracy. Ponad 3/4 zatrudnionych uważa, że idealnym modelem działania jest hybrydowy, umożliwiający łączenie wykonywanie obowiązków w biurze i zdalnie. Upowszechnienie się niestacjonarnego trybu współpracy będzie skutkowało rozwojem infrastruktury biur co-workingowych, opracowaniem nowych procedur w przedsiębiorstwach, a także aplikacji wspomagających organizację działań w budynkach, jak i szkoleń z zakresu korzystania z kompetencji miękkich w czasie zdalnych spotkań.

UK, Essex, Harlow, elevated view of a woman working from home in her garden using a laptop computer
(fot. Getty Images)

O publikacji

W 10 edycji „Monitoringu trendów w innowacyjności” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości omawia kierunki rozwoju Hiszpanii, wyszczególnione m.in. w polityce przemysłowej 2030, krajowej strategii z zakresu sztucznej inteligencji czy dokumencie Digital Spain 2025, którego autorzy opracowali 50 działań promujących transformację cyfrową państwa. Publikacja PARP uwzględnia także wyniki monitoringu trendów innowacji w innych państwach. Przykładowo, nowością w Australii jest fundusz dla rozwiązań wychwytujących dwutlenek węgla, w Chinach zwiększenie finansowania dla prac badawczo-rozwojowych, a w Korei Południowej – wirtualny Sekretarz Publiczny informujący obywateli o ważnych terminach, np. zabiegów lub końca ważności dokumentów.