Przejdź do treści

Rozpoczęcie rekrutacji zespołów dla Platformy Przemysłu Przyszłości.


  • Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczyna działania zmierzające do zorganizowania zespołów konsultantów i liderów Przemysłu 4.0, którzy będą wspierali budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczne przeprowadzanie zmian transformacji cyfrowej firm.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczyna działania zmierzające do zorganizowania zespołów konsultantów i liderów Przemysłu 4.0, którzy będą wspierali budowanie strategii cyfryzacji przedsiębiorstw i skuteczne przeprowadzanie zmian transformacji cyfrowej firm. Fundacja rozpoczyna proces rekrutacji konsultantów, którzy na podstawie wiedzy i doświadczenia będą doradzać w doborze odpowiednich środków koniecznych do wdrażania cyfryzacji w polskich firmach produkcyjnych.

Pierwsza grupa konsultantów będzie pracowała w biurze Fundacji w Radomiu, gdzie przy pomocy nowoczesnych metod zdalnej komunikacji będzie odpowiadać na pytania przedsiębiorców, analizować ich problemy i potrzeby, dobierać właściwe rozwiązania oraz proponować odpowiednie instrumenty wsparcia. W wyborze najlepszych kandydatów i przeprowadzeniu procesu rekrutacji Fundacja uzyskała wsparcie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Ogłoszenie rekrutacyjne znajduje się na stronie: https://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=8729.

Docelowo Uniwersytet będzie wspierał Fundację w kształceniu kadr. 15 kwietnia 2019 roku podpisano list intencyjny powołujący pierwszą w kraju Szkołę Liderów 4.0. Kurs ten skierowany jest do pracowników firm produkcyjnych, które chcą skutecznie wdrażań nowe rozwiązania Przemysłu 4.0. Absolwenci kursu posiądą unikalną wiedzę z zakresu technologii cyfrowych oraz umiejętności wprowadzania zmian w firmach wymaganych na rynku w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Proces dydaktyczny będzie oparty nie tylko na wykładach, ale w znacznej części na praktycznych działaniach i wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na