Przejdź do treści

Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa


17 kwietnia 2023 r. w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obyła się prezentacja raportu Instytutu Sobieskiego pt. „Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa„, którego autorem jest Bartłomiej Michałowski, członek zarządu IS i ekspert ds. nowych technologii. Raport jest to pierwsze opracowanie w Polsce pokazujące sprzedaż robotów w podziale na producentów oraz pierwsza głębsza analiza firm stricte z branży automatyki i robotyki.

W panelu dyskusyjnym wokół głównych postulatów wynikających z raportu, wraz z autorem, wzięli udział: Piotr Bober członek zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Tomasz Haiduk prezes Forum Automatyki i Robotyki Przemysłu oraz Bartosz Marczuk wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, moderowani przez Renatę Poradę, rzecznika prasowego FAIRP.

fot. gilarski.com

„W Polsce potrzebny jest bezpieczny kompleksowy ekosystem rozwiązań i postaw” – podkreślił Piotr Bober. „Na taki ekosystem składać się będą (między innymi) przewidywalne regulacje prawne i standardy rynkowe, w tym w obszarze zamówień publicznych, a także odpowiednie warunki i zachęty finansowe, które pozwolą innowacyjnym firmom uniknąć ciągłego patrzenia na krótkoterminowy zwrot z inwestycji i pozwolą im eksperymentować”.

Spotkanie stworzone na kanwie think-tanku Instytutu Sobieskiego stanowiło ważny moment wymiany punktów widzenia i opinii pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym zarówno w zakresie upowszechniania transformacji cyfrowej w polskich fabrykach, jak i możliwości rozwoju sektora samej robotyki i układów sterowania produkowanych w Polsce.

„Dziś Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stawia sobie za cel współpracę różnych partnerów na rzecz tworzenia nowych łańcuchów wartości, zarówno w zakresie budowy standardów rynkowych, jak i ułatwiania wymiany wiedzy. Jednym z przykładów tej współpracy jest prezentacja raportu „Automatyka i Robotyka Przemysłowa”, który pozwala globalnie spojrzeć na wyzwania stojące przed polskim ekosystemem w krótkim i średnim okresie oraz proponuje nowe rozwiązania, które mogą prowadzić do większej konkurencyjności w sektorze technologii inwestycyjnych i wreszcie w przemysł przetwórczy – podkreślił również wiceprezes”.

Partnerami pierwszego raportu Instytutu Sobieskiego o robotyce w Polsce były Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) i Forum Automatyki i Robotyki Polskiej (FAIRP).

Raport dostępny jest tutaj.

fot. gilarski.com


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: