Przejdź do treści

Przyjmujemy zgłoszenia do konkursu Fabryka Przyszłości


  • Wydarzenie jest propozycją dla firm, które chciałyby pokazać własne wdrożenia rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 z ostatnich 2 lat.
  • Konkurs ma za zadanie promować dobre praktyki w zakresie transformacji cyfrowej, a także inspirować i wspierać przedsiębiorstwa we wprowadzaniu nowoczesnych systemów i elastycznej organizacji.
  • Na zgłoszenia czekamy do 21 czerwca. Poniżej piszemy więcej o idei i szczegółach inicjatywy.

W rywalizacji mogą wziąć udział małe, średnie i duże firmy, w których projekt cyfryzacyjny przeprowadzony w ostatnich dwóch latach przyniósł wymierne korzyści. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań. W badaniu stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw eksperci wykorzystają metodykę ADvanced Manufacturing (ADMA), analizującą siedem obszarów transformacji. Unowocześnianie przedsiębiorstw, również pod względem organizacyjnym, stwarza szansę uodpornienia polskiej gospodarki na ewentualne sytuacje kryzysowe – przekonuje wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin:

Staramy się nie tylko wspierać firmy w trudnych warunkach wynikających z pandemii COVID-19, ale także doceniać te, które pomimo przeszkód radzą sobie na rynku bardzo dobrze. Dzięki inicjatywie Platformy Przemysłu Przyszłości wyróżnimy przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne rozwiązania oraz przechodzące z powodzeniem transformację cyfrową. W ten sposób wypromujemy dobre praktyki z zakresu przemysłu 4.0, co wzmocni konkurencyjność polskiego przemysłu.

Konkurs ma pomóc pokonywać bariery cyfryzacji

Jak dodaje prezes Platformy Przemysłu Przyszłości, Aleksandra Ścibich-Kopiec, inicjatywa pomoże w przełamywaniu barier utrudniających przedsiębiorstwom rozwój w kierunku przemysłu 4.0:

Liderzy organizacji najczęściej wskazują na braki kompetencyjne, niedostatek wiedzy o dostępnych systemach czy źródłach finansowania zmian. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji, a przykłady udanych wdrożeń zachęcą kolejne firmy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca na podstronie > https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły przedsięwzięcia. Nagrodą w konkursie jest tytuł lub nominacja do tytułu Fabryki Przyszłości. Przyznane mogą zostać także nagrody specjalne i wyróżnienia, a laureaci będą uprawnieni do oznakowania nagrodzonego zakładu produkcyjnego oraz umieszczenia w materiałach promocyjnych obok nazwy i loga swojej firmy loga konkursu. Dodatkowo zwycięzcy mogą liczyć na promocję w branżowym magazynie Przemysł Przyszłości oraz podczas debat i konferencji organizowanych przez PPP. Polskie Fabryki Przyszłości poznamy w grudniu.

Fabryka przyszłości w centrum przemysłu 4.0

Termin fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć dla przemysłu 4.0 – smart factory łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie. Wykorzystywane są w niej nowoczesne rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji, która pozwala indywidualizować produkty, ale w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej. Podstawą działania inteligentnej fabryki są systemy cyberfizyczne komunikujące się ze sobą za pomocą internetu rzeczy. Ważną częścią procesu jest wymiana danych między produktem, urządzeniami i maszynami na linii produkcyjnej, co w konsekwencji umożliwia zoptymalizowane połączenie łańcucha dostaw i lepszą organizację środowiska produkcyjnego. Informacje i artykuły poświęcone temu zagadnieniu, m.in. o technologiach p4.0 i firmach, które już je wprowadziły, można znaleźć w naszym portalu w dziale tematycznym Fabryka przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na