Przejdź do treści

Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji (raport skrócony)


  • Eksperci Grupy ds. benchmarkingu klastrów Platformy Przemysłu Przyszłości przygotowali przegląd metodyk analizy porównawczej.
  • Zestawienie obejmuje procedury, które powstały w ramach Unii Europejskiej, a także propozycje OECD czy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.
  • Poniżej można pobrać skróconą wersję raportu – pełna jest opublikowana w Platformie Cyfrowej.

Opracowanie obejmuje również stan metodyk krajowych, tj. benchmarkingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzonym od 2010 roku, a także sposoby wyłaniania Krajowych Klastrów Kluczowych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Autorzy uwzględnili również autorskie badania cyfryzacji wielkopolskich przedsiębiorstw zorganizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Ponadto, częścią raportu jest matryca porównawcza metodyk benchmarking klastrów w obszarze cyfryzacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na