Przejdź do treści

Przedsiębiorcy nie łączą transformacji cyfrowej ze zmianą modeli biznesowych


  • Częściej kojarzy się takimi kwestiami, jak integracja systemów informatycznych czy automatyzacja procesów w firmie.
  • Większość firm dostrzega w swojej branży trend indywidualizacji produkcji i podejmuje działania w tym zakresie.
  • Podsumowujemy badanie PMR prowadzone na zlecenie Dassault Systèmes wśród 100 firm przemysłowych z Polski.

W badaniu PMR przyjrzało się 4 obszarom: cyfrowej integracji, skracania łańcuchów dostaw, zrównoważonego rozwoju i pracowników przyszłości. 33% respondentów integrację cyfrową przedsiębiorstwa rozumie jako połączenie systemów firmy w jedną całość. Nieco ponad jedna piąta definiuje ją jako automatyzację i integrację procesów w firmie. Dla 18% integracja cyfrowa jest digitalizacją dokumentacji. Zaledwie 4% wskazań dotyczyło transformacji modeli biznesowych i produktów. Wyniki skomentował Paweł Siembab, Global Client Executive w Dassault Systèmes:

W naszej ocenie transformacja cyfrowa powinna głównie dawać możliwość  transformacji modeli biznesowych, sposobu dotarcia do klientów, kooperacji z wykonawcami i poddostawcami, a także zmiany podejścia do opracowania produktu. Odpowiedzi sygnalizują, że to proces, w którym przedsiębiorcy na początku skupiają się na zagadnieniach technicznych, natomiast wartość wykorzystania nowych rozwiązań przez firmę i nowych metod działania wkrótce przełoży się na pełne wykorzystanie możliwości niesionych przez transformację cyfrową.

Masowa indywidualizacja produkcji i źródła informacji przy projektowaniu produktów

66% ankietowanych przyznało, że dostrzega w swojej branży trend „masowej kastomizacji”, z kolei 1/4 go nie zauważa. Ponad połowa firm dostosowuje ofertę do potrzeb klientów poprzez produkcję zindywidualizowanych serii produktów, 42% wytwarza towary o zmienionych parametrach technicznych, a 39% skupia się na projektowaniu specjalnych części do produktów. 23% nie podejmuje działań w tym zakresie. Jeśli chodzi o źródła danych wykorzystywane przy projektach wyrobów, 66% respondentów uwzględnia informacje otrzymane od klientów i ich opinie, ale zaledwie 49% bierze pod uwagę wnioski z procesu reklamacyjnego. 26% prowadzi badania marketingowe wśród odbiorców swoich towarów, a jedna czwarta nie angażuje klientów, ale zbiera informacje z systemów monitorujących produkty.

Łańcuchy dostaw

W ostatnich dwóch latach większość ankietowanych doświadczyła kłopotów z dostawami komponentów, z takimi trudnościami nie miało do czynienia tylko 23% firm. Wymieniane przeszkody to ograniczona produkcja części, zwiększony popyt na komponenty w porównaniu z czasem sprzed pandemii oraz problemy z transportem. Najczęściej podejmowane działania zaradcze w tym zakresie to zmiana dostawców części, zakup komponentów u dodatkowych dostawców, a także zakup większych partii i magazynowanie towarów “na zapas”. Część firm decydowała się na wymianę dotychczas używanych elementów na nowe, a także modyfikowanie produktów i szukanie nowych sposobów transportu. Ponad połowa przedsiębiorców w najbliższych latach będzie kontynuowała działania pozwalające skrócić i zdywersyfikować łańcuchy dostaw.

O badaniu

W badaniu wzięło udział 40 dużych i 60 średnich przedsiębiorstw działających na terenie Polski i zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Firmy reprezentowały 4 branże: home&lifestyle, urządzeń przemysłowych, transportu i mobilności oraz lotniczą. Wywiady z przedstawicielami organizacji przeprowadziła firma PMR na zlecenie Dassault Systèmes. Wnioski zostały zaprezentowane w raporcie pt. „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na