Przejdź do treści

Projekt badawczy. Innowacyjne perspektywy zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami


Projekt badawczy „Perspektywy wdrożenia innowacji społecznych i technologicznych Przemysłu Przyszłości dedykowanych wsparciu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego” zajmuje pierwsze miejsce na liście projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej we współpracy z Działem Programów Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Głównym celem tego projektu jest wypełnienie istniejącej luki badawczej dotyczącej analizy potencjału wykorzystania technologii Przemysłu 4.0 w celu wsparcia integracji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w sektorze produkcyjnym w Polsce. Projekt wykracza poza tradycyjne ramy definicji interesariuszy badań foresightowych poprzez uwzględnienie grup wrażliwych jako beneficjentów badań, co umożliwia realizację społecznej misji foresightu.

Realizacja projektu obejmie ogólnopolskie badanie przy użyciu metody delfickiej na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw sektora produkcyjnego, reprezentantów osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertów i badaczy z obszaru innowacji społecznych i technologicznych Przemysłu 4.0. Wyniki badania przyczynią się do opracowania modelowych rozwiązań wspierających przedsiębiorców w usprawnianiu procesów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w nowoczesnym rynku pracy.

Projekt został przyjęty jako efekt wieloletniej współpracy z pracowniami Wydziału Inżynierii Zarządzania. Wydział w projekcie będzie pełnił rolę lidera konsorcjum. Zespół przygotowujący wniosek składa się z ekspertów, takich jak dr Julia Siderska (koordynator badań jakościowych), dr Aleksandra Gulc (koordynator badań ilościowych), prof. Joanna Ejdys (ekspert ds. badań jakościowych i ilościowych) oraz dr Anna Kononiuk (kierownik projektu). Zespół badawczy po stronie FPPP tworzą m.in. Dariusz Niemiec, specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami w Przemyśle 4.0 oraz dr Magdalena Płotczyk, specjalista ds. analiz rynkowych.

Całkowity budżet projektu wynosi 284 750 zł, z dofinansowaniem w wysokości 239 800 zł ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na