Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w maju – GUS podsumował wyniki sektora


  • W porównaniu do maja ubiegłego roku wzrost wyniósł 15%, zaś w stosunku do kwietnia – 1,4%.
  • Po wykluczeniu czynników rzutujących na trend wartości wyniosły odpowiednio: +11,9% i -1,7%.
  • W ujęciu rocznym lepsza sytuacja dotyczy 30 z 34 monitorowanych branż.

W maju produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15% w porównaniu z majem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 29,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – zaznacza GUS. Z kolei w zestawieniu z kwietniem zwiększyła się o 1,4%. W sumie wzrost w pierwszych 5 miesiącach 2022 r. w ujęciu rocznym wyniósł 14,6%. Jednak po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu czynników mających wpływ na odchylenia od trendu (jak np. liczba dni roboczych) zmiany w maju ukształtowały się następująco: +11,9 rok do roku oraz -1,7% miesiąc do miesiąca.

Główne grupowania przemysłowe

W skali roku sytuacja poprawiła się we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych (main industrial groupings, MIGs):

  • dóbr inwestycyjnych (np. maszyn i urządzeń używanych w procesach wytwórczych) – o 23,0%
  • dóbr związanych z energią (np. wydobycie węgla kamiennego) – o 18,1%
  • dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (np. artykułów spożywczych i odzieży) – o 14,0%
  • dóbr zaopatrzeniowych (np. surowców i półfabrykatów) – o 12,7%
  • dóbr konsumpcyjnych trwałych (np. urządzeń AGD) – o 1,7%.

Poszczególne branże

GUS na potrzeby monitorowania dynamiki sprzedanej przemysłu monitoruje 34 branże. W 30 z nich w skali roku odnotowano lepsze wyniki. To m.in. wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, produkcja maszyn i urządzeń, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, a także napojów oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych. Spadek dotyczy trzech działów, w tym produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

Majowy odczyt Purchaing Managers’ Index

Wskaźnik badany przez przedsiębiorstwo analityczne S&P Global w maju wyniósł 48,5 punktu, a tym samym uplasował się poniżej progu neutralnego (równego 50) wyznaczającego granicę pomiędzy dobrą a złą koniunkturą w sektorze. Eksperci firmy wśród powodów gorszej sytuacji wymieniają wysoką inflację i niestabilność rynku oraz spowodowaną nimi niepewność wśród przedsiębiorstw przemysłowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na