Przejdź do treści

Powstało Forum Automatyki i Robotyki Polskiej


Zadaniem Związku Pracodawców o nazwie Forum Automatyki i Robotyki Polskiej jest wspieranie rozwoju cyfrowego gospodarki, m.in. poprzez pokazywanie możliwości podnoszenia konkurencyjności firm za sprawą automatyzacji i robotyzacji. FAiRP zajmie się działaniami informacyjnymi, edukacyjnymi i naukowo-technicznymi, planuje także dołączać do przedsięwzięć promujących automatyzację pracy. Inicjowanie współpracy środowisk naukowych, rządowych, samorządowych oraz biznesu i jego otoczenia jest kolejnym celem stowarzyszenia. O potrzebie podejmowania lokalnych przedsięwzięć mówi Tomasz Haiduk, współzałożyciel oraz prezes Związku:

– W Polsce mamy doskonale wykształconych inżynierów i twórców rozwiązań, z ogromnym doświadczeniem i o znakomitych kompetencjach. W dobie, gdy globalny łańcuch rozsypał się niemal do zera, gdy nie można bazować na międzynarodowych dostawach, przykładowo komponentów do produkcji, warto skupić się na tym, co jest dostępne w promieniu 150 km od obszaru działania firmy, czy zakładu – tłumaczy prezes Instytutu Industry 4.0.

(graf. FAiRP)

Zasady fair play

Ambicją nowej organizacji jest rozwój kooperacji w oparciu o zasadę win-win, żeby budować dobre praktyki. Dlatego, jak wyjaśnia Marek Gabryś, członek Rady Związku, przedsiębiorstwa dołączające do FAiRP-u powinny być firmami, które prowadzą projekty do końca, a korzyści z ich wdrożeń są mierzalne:

– Obserwujemy, że klientem coraz częściej jest rodzimy przemysł. Są to przedsiębiorcy o ogromnych ambicjach i potencjale, którzy potrzebują partnera a nie podwykonawcy. Partnera, który pomoże dobrać odpowiednie technologie z ekosystemu rozwiązań mechatroniki, sterowania, komunikacji, przemysłowych systemów IT, zapewni ich skuteczną integrację i wdrożenie.

Z kolei Stefan Życzkowski, współzałożyciel i przewodniczący Rady FAiRP-u, podkreśla istotność kooperacji, dotyczącej m.in. dzielenia się wiedzą:

Jestem zwolennikiem współpracy i rozmów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy firmy niepotrzebnie, zbyt intensywnie, czasem zupełnie nie w duchu „fair”, konkurują ze sobą. Nauczyłem się od innych krajów, gdzie na pewnym poziomie rozwoju i pewnego poziomu skomplikowania projektów, które realizujemy dla przemysłu, tylko szeroka współpraca większej ilości firm i wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala uzyskać efekt, który pozwala uzyskać przewagę całemu naszemu krajowi nad innymi.

Factory Automation with AGV and robotic arm in transportation to increase transport more with safety.3D rendering
(fot. Getty Images)

Jak zostać członkiem FAiRP-u?

Stowarzyszenie założyło 14 organizacji związanych z automatyką i robotyką – integratorów, dostawców rozwiązań i usług oraz producentów maszyn. Obecnie, w skład Związku wchodzi 16 firm, to m.in. Alnea, ASTOR, Control Proces IT, Instytut Industry 4.0, Procobot oraz TRASKO Automatyka. Zainteresowani dołączeniem do inicjatywy, mogą wypełnić wniosek zamieszczony w serwisie FAiRP-u. Warunkiem członkostwa jest bycie polskim przedsiębiorcą, choć w działalność organizacji mogą zaangażować się również stowarzyszenia, związki i federacje o takich samych lub zbliżonych celach działalności. Zasady dołączania tłumaczy Marcin Kowol, członek Rady Związku: – Stawiamy na Polskę i wspieramy polskich przedsiębiorców. To przeciwwaga dla skonsolidowanych zachodnich firm z branży. Jacek Przysada, współzałożyciel oraz członek Rady Związku, wspomina o korzyściach pracy zespołowej:

Dzięki integracji i współdziałaniu zrzeszonych w FAiRP firm, w grupie możemy się podjąć realizacji większych projektów, dzieląc między spółki zakres przedsięwzięcia. Każda z firm bowiem ma swoją specjalizację czy to w zakresie kompleksowego projektowania i budowy kompletnego wyposażenia fabryk w układy, systemy, produkty automatyki wraz z liniami produkcyjnymi.

(fot. Getty Images)

Robotyzacja w Polsce

Tomasz Haiduk, założyciel i prezes FAiRP zaznacza, że z pomocą planowanej ulgi na robotyzację, przedsiębiorcy częściej będą inwestowali w roboty przemysłowe, a to przełoży się na czas oczekiwania na realizację przedsięwzięć, ponieważ liczba firm zajmujących się wdrożeniami jest zdecydowanie za mała w stosunku do potrzeb. Obecnie w polskich firmach przemysłowych działa ok. 18 robotów tradycyjnych i współpracujących. W ubiegłym roku przedsiębiorcy zainstalowali 2147 maszyn, przy czym na 10 tysięcy osób zatrudnionych w wytwórstwie przypadają 52 urządzenia. To poniżej zarówno światowej, jak i europejskiej średniej, które wynoszą odpowiednio: 126 i 123.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na