Przejdź do treści

Powołano drugą dolinę wodorową


  • Stowarzyszenie obejmie swoim działaniem województwo śląskie i małopolskie.
  • Członkowie skupią się na rozwiązaniach z obszaru energetyki i motoryzacji.
  • Pierwsza dolina powstała w województwie podkarpackim.

Założyciele Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej są związani z biznesem, nauką, a także samorządami działającymi w obu regionach. Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Paweł Kolczyński, zaznaczał, że celem nowo powstałego stowarzyszenia jest rozwój branży wodorowej na Śląsku i w Małopolsce. Chodzi m.in. o produkcję surowca w procesie elektrolizy i z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Powstające rozwiązania powinny znaleźć zastosowanie branży energetycznej, transportowej i infrastrukturalnej, a także w przemyśle.

Obszary działania

Śląsko-małopolska organizacja jest drugą doliną wodorową w Polsce – pierwsza, skupiona na wykorzystaniu surowca w lotnictwie, powstała na Podkarpaciu. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii wyjaśniał, że tworzenie kolejnych regionalnych ośrodków ma na celu skrócenie odległości pomiędzy centrami popytu i podaży, łatwiejsze poszukiwanie partnerów biznesowych oraz usprawnianie procesów i zmniejszanie kosztów. W sumie ma powstać ok. 8 dolin wodorowych.

Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Zgodnie ze strategią uchwaloną przez Radę Ministrów pod koniec ubiegłego roku, wdrażanie rozwiązań opartych na wodorze, przyczyni się do dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów. Powoływanie dolin wodorowych jest jednym z ponad 40 działań zaplanowanych w dokumencie. Pozostałe dotyczą m.in. budowy 32 stacji tankowania i bunkrowania (pobierania paliwa przez jednostki pływające), wykorzystywania autobusów napędzanych wodorem, a także produkcji paliw syntetycznych bazujących na surowcu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na