Przejdź do treści

Powołanie Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości


  • W dniu 27.03.2019 decyzją Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz, została powołana Rada Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

W dniu 27.03.2019 decyzją Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwigi Emilewicz, została powołana Rada Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W jej obecnym składzie zasiada obecnie 12 Członków. Przewodniczącym Rady Fundacji został Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Rada Fundacji stanowi organ opiniotwórczy Platformy i jest ciałem doradczym. Rada może liczyć maksymalnie 21 Członków, będących przedstawicielami Ministerstw wyszczególnionych w ustawie oraz reprezentantami nauki i przemysłu. Kadencja Rady trwa 5 lat, jej Członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

Lista członków Rady znajduje się na stronie: /wladze


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na