Przejdź do treści

Ponowne wykorzystanie odpadów produkcyjnych


  • Organizacje prowadzą prace nad recyklingiem pozostałości produkcyjnych, m.in. odpadów żelazonośnych, np. pyłów czy zgorzelin.
  • W 2020 roku nagrodę na prestiżowych targach wynalazczości w Tajwanie zdobył pomysł łódzkich chemików dotyczący odzysku surowców z blistrów.
  • W projekty związane z wtórym przerobem angażują się uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa.

Akademia Górniczo-Hutnicza oraz firma ArcelorMittal Poland prowadzą badania nad możliwością zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki. Ze wstępnych prac wynika, że jako reduktor w procesie przetwórczym sprawdzi się wodór:

W ramach podpisanej umowy planowane jest opracowanie innowacyjnej metody przetwarzania materiałów zgromadzonych w postaci odpadów pohutniczych na materiał wsadowy do procesu stalowniczego – wyjaśnia prof. Mirosław Karbowniczek, przedstawiciel zespołu AGH odpowiedzialnego za wypracowanie rozwiązania.

Główne zadanie polega na przygotowaniu technologicznych sposobów neutralizacji tego typu pozostałości produkcyjnych, w sposób przyjazny dla środowiska oraz przy zachowaniu ekonomicznej równowagi:

Cel projektu ma charakter środowiskowy, czyli recykling odpadów i odzyskiwanie terenu po składowiskach hutniczych, a także naukowy, czyli opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji „zielonej stali” z wykorzystaniem wodoru – dodaje Karbowniczek.

Aluminium i tworzywa sztuczne z blistrów farmaceutycznych

Na targach wynalazczości w Tajwanie w 2020 roku nagrodę otrzymał pomysł łódzkiego zespołu chemików pod kierownictwem Marka Zielińskiego. Badacze zaprezentowali sposób na odzyskiwanie aluminium i PVC z opakowań po lekach. Opracowana technologia pozwala na recykling ok. 200 kg aluminium i ok. 800 kg tworzywa PVC z tony blistrów farmaceutycznych. Dotychczas tego typu odpady nie były poddawane recyklingowi. Metoda wymaga w pierwszej kolejności posegregowania blistrów wg koloru. Następnie proszkuje się je w niskiej temperaturze, a powstałe granulki umieszcza w prototypowym zbiorniku i dozuje substancję ciekłą, za pomocą której rozdziela się oba komponenty. Po odpompowaniu, płyn da się wykorzystać ponownie. W końcowej fazie oba odzyskane surowce suszy się powietrzem. Pozyskane w ten sposób materiały mogą zostać użyte do tworzenia nowych opakowań. Metoda jest szyba i opłacalna, a ponadto nie pozostawia odpadów. Dodatkowym atutem jest możliwość przetwarzania blistrów skażonych bakteriami.

Odpady z papierni poprawią strukturę gleby

Badania nad wykorzystaniem odpadów pochodzących z papierni prowadzi z kolei polska firma Envipro Terratech. W prace pod koniec ubiegłego roku włączył się również Uniwersytet Opolski. Celem projektu jest poprawa jakości mieszanki wzbogacającej glebę, która ma być potrzebna w razie niedoboru wody, zakwaszenia oraz braków próchnicy.

– Jest to produkt powstały na bazie celulozy i glinki, czyli produktów całkowicie naturalnych. Pierwsze ekspertyzy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w Puławach wykazały, że jego obecność na polu podnosi pH gleby, dostarcza materiału na próchnicę i utrzymuje w niej wodę – twierdzi właściciel firmy, Wojciech Musiał. Metoda ma przynieść dwie korzyści – poprawa jakości gleby oraz przekształcenie kłopotliwego odpadu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na