Przejdź do treści

Polskie samorządy otwarte na innowacje. Trwa nabór do programu GovTech inno_LAB 


GovTech inno_LAB to program realizowany przez PARP, który ma na celu podniesienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami. Obecnie aktywny udział w programie bierze ok. 80 JST, wśród których są zarówno największe polskie miasta, samorządy powiatowe, jak i małe gminy wiejskie. Pilotaż finansowany jest z Funduszy Europejskich Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Samorządy mogą zgłaszać się do programu do 30 listopada 2022 r.

Program GovTech inno_LAB skierowany jest do wszystkich gmin, powiatów i województw otwartych na nowatorskie rozwiązania i wdrażanie innowacji na terenie swojego obszaru. Umożliwia podnoszenie kompetencji samorządów w celu pozyskiwania z rynku najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań, poprawiających warunki życia obywateli i usprawniających działanie lokalnej administracji.

Samorządy uczestniczące w pilotażu tworzą 3-5 osobowe zespoły złożone z pracowników samorządowych, którzy ze wsparciem operatorów GovTech inno_LAB poszerzają swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu identyfikowania i wdrażania innowacji, stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych, a także wykorzystania zwinnych metod zarządzania projektami (jak Agile Management lub Scrum).

Program obsługiwany jest przez trzech operatorów wybranych przez PARP: Huge Thing z Poznania, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Krakowa oraz Fundację OIC Poland z Lublina. Operatorzy, poza działaniami mającymi na celu podniesienie kompetencji JST, zapewniają także opiekę pokonkursową, m.in. wsparcie prawne w negocjacjach z wykonawcą, opracowanie planu wdrożenia, a także indywidualne konsultacje z mentorami.

Idealną okazją do poznania operatorów programu będzie spotkanie w trakcie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe, które odbędzie się w Poznaniu pomiędzy 17 a18 października br. Drugiego dnia forum, 18 października o godz. 10:50 w Sali 2, odbędzie się debata „Jak samorządy szukają innowacji i gdzie je znajdują. GovTech inno_LAB – program dla innowacyjnych JST”, której gospodarzem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy debaty, w tym samorządowi innowatorzy, będą dyskutować m.in. o tym, czy i jak samorząd może stać się innowacyjny oraz w jaki sposób nowe technologie w praktyce rozwijają lokalną Polskę. Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://rejestracjapoznan.localtrends.pl.

W ramach GovTech inno_LAB przewidziano wsparcie dla około 120 samorządów. Obecnie w programie aktywnie uczestniczy ok. 80 jednostek samorządu terytorialnego. Wśród nich znajdują się m.in. Urząd m. st. Warszawy, Urząd Miasta Poznań, Gminę Miasta Gdynia, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czy powiat krakowski. Jest też wiele mniejszych JST, które dzięki udziałowi w konkursie będą mogły np. zoptymalizować koszty, stać się regionalnym liderem wdrażania innowacji znacząco poprawiających jakość życia mieszkańców.

Białystok i Tychy w gronie innowacyjnych samorządów

Jako jedne z pierwszych akces do programu GovTech Inno_Lab zgłosiły Tychy. Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji rynkowych miasto zdefiniowało potrzebę wdrożenia systemu Inteligentnego zarządzania oświetleniem miejskim. Tychy dysponują już Inteligentnym Systemem Transportowym (IST), optymalizującym zarządzanie ruchem w mieście. Z jednej strony system dostarcza informacji o warunkach pogodowych, z drugiej monitoruje zachowania kierowców. Prowadząc aktualnie modernizację oświetlenia ulicznego, Tychy chcą połączyć oba systemy tak, aby dane z jednego z nich pozwalały na optymalizację pracy drugiego. W tym momencie ITS nie ma bowiem funkcjonalności powiązanych z oświetleniem miejskim. Władze chcą rozwijać miasto w kontekście proekologicznym, uzyskać efekt synergii i wykorzystać możliwości obu systemów. Projekt umożliwi m.in. optymalizację kosztów zużycia energii oraz zmniejszenie zjawiska zanieczyszczenia światłem.

Z kolei Białystok chce stworzyć System Wideowizyt w Urzędzie Miejskim. Rozwiązaniem ma być aplikacja z modułem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości przy użyciu profilu zaufanego bądź innych form weryfikacji i identyfikacji klienta, oferująca pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w urzędzie, w trakcie wizyty online. Prowadząc badania mieszkańców, miasto w 2019 r. zidentyfikowało potrzebę zminimalizowania liczby niezbędnych wizyt w urzędzie i obsługi spraw on-line. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 pojawiły się problemy z fizycznym dostępem do urzędu. W odpowiedzi na wprowadzone wówczas restrykcje, przeprowadzono wstępne konsultacje z departamentami urzędu miejskiego odpowiedzialnymi za kontakt z klientem. Pozyskano wtedy m.in. informacje nt. kategorii bądź rodzajów spraw możliwych do obsługi interesanta podczas wideo-wizyty. Efektem tych konsultacji było wyodrębnienie ponad 40 typów spraw możliwych do realizacji w trakcie obsługi wideo. Taka obsługa pozwoli uniknąć kilkukrotnych wizyt w urzędzie w celu załatwienia jednej sprawy. Jednocześnie miasto planuje przy tej okazji, stworzyć platformę do komunikacji z mieszkańcami. W ramach projektu pozyskana zostanie makieta, która zawierać będzie przykładową ścieżkę użytkownika w formie interaktywnej wraz z uwzględnieniem różnych form uwierzytelniania.

Nabór JST do programu jest otwarty do 30 listopada 2022 r.

Pilotaż GovTech inno_LAB jest realizowany przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe informacje na temat GovTech Inno_Lab można znaleźć na stronie internetowej PARP.


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na