Przejdź do treści

Polskie konsorcja w europejskiej sieci Hubów Innowacji Cyfrowych


Powołanie sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. European Innovation Hubs – EDIH) wskazano jako jedno z kluczowych działań w celu realizacji założeń Programu „Cyfrowa Europa” (Digital Europe Programme).

EDIH mają pełnić funkcję tzw. one-stop shop, zapewniając kompleksowe wsparcie przede wszystkim dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz budować ich przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych i nowoczesnych technologii. Ponadto mają wspomóc podmioty z sektora administracji publicznej poprzez rozwijanie infrastruktury usług cyfrowych i rozwiązań interoperacyjnych, które powszechnie wpłyną na zwiększenie dobrobytu obywateli m.in. dzięki zmniejszeniu obciążeń administracyjnych oraz zwiększeniu wydajności i jakości świadczonych usług.

EDIH Network

Sieć EDIH składa się obecnie z 136 ośrodków wybranych przez Komisję Europejską w ramach Konkursu Programu „Europa Cyfrowa” pn. Initial Network of European Digital Innovation Hubs. Z 25 polskich kandydatów wyłonionych w preselekcji krajowej, KE wybrała 11 konsorcjów, które uzyskały dofinansowanie w wysokości 50% kosztów planowanej działalności przez następne 3 lata. Drugie 50% kosztów jest zapewniane przez Państwo Członkowskie – w Polsce finansowanie pochodzi ze środków w ramach Polityki Spójności. Pierwsze EDIH w Europie rozpoczęły swoją działalność w IV kwartale 2022 r. W Polsce przewiduje się, że konsorcja EDIH uzyskają pełną operacyjność w połowie 2023 r. Świadczone usługi będą realizowane w całości lub w części nieodpłatnie w ramach pomocy publicznej.

Polskie Huby Innowacji Cyfrowych realizujące projekty w ramach Programu „Cyfrowa Europa”:

 • CyberSec – National Center for Secure Digital Transformation (lider – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe);
 • EDIH-SILESIA – EDIH SILESIA SMART SYSTEMS (lider – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna);
 • h4i – hub4industry (lider – Krakowski Park Technologiczny);
 • HPC4Poland EDIH (lider – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe);
 • Mazovia EDIH – European Digital Innovation Hub of Mazovia (lider – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów);
 • PDIH – Pomeranian Digital Innovation Hub (lider – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna/Gdański Park Naukowo-Technologiczny);
 • re_d – rethink digital Central Poland Digitalisation Hub (lider – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna);
 • Smart Secure Cities – Creating Smart Secure Cities for EU citizens (lider – Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC);
 • TKDIH – Technopark Kielce DIH (lider – Kielecki Park Technologiczny);
 • WAMA EDIH – WaMa Innovation Hub (lider – Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji);
 • WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wroclaw (lider – Wrocławski Park Technologiczny).

Ponadto, Komisja Europejska w ramach selekcji przyznawała status Seal of Excellence, co oznacza, że dane Konsorcjum spełniło stawiane wymagania, lecz nie uzyskało dofinansowania z uwagi na ograniczenia budżetowe. Takie Konsorcjum może stać się pełnoprawnym członkiem sieci EDIH, jeśli otrzyma wsparcie finansowe ze źródeł krajowych lub innych programów unijnych. Z polskich kandydatów – 9 konsorcjów uzyskało status Seal of Excellence.

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jako instytucja, której celem jest wsparcie transformacji polskich przedsiębiorstw w kierunku przemysłu przyszłości, rozwija współpracę z konsorcjami EDIH w ramach Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych (PSHIC), będąc jej koordynatorem. PSHIC tworzy platformę współpracy dla instytucji świadczących usługi powiązane z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac. Działania te mają na celu spowodowanie, że członkowie PSHIC będą pierwszym wyborem dla przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), jak również dla podmiotów administracji publicznej, w zakresie wsparcia ich transformacji cyfrowej z uwagi na dysponowanie unikalnej wiedzy, umożliwiającej tworzenie dopasowanych do rynku rozwiązań.

Docelowo FPPP planuje, żeby w Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych – obok konsorcjów EDIH – uczestniczyły również inne jednostki, które chcą i mogą pełnić rolę hubów innowacji cyfrowych o odpowiednim standardzie świadczonych usług.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na