Przejdź do treści

Podsumowujemy Forum Ekonomiczne w Karpaczu


  • Wśród tematów tegorocznego spotkania znalazły się m.in. skutki pandemii koronawirusa, zmiany prawne i niezbędne reformy w edukacji.
  • Eksperci zaznaczali, że trzeba położyć nacisk na dialog administracji z przedsiębiorcami, aby zwiększyć poziom inwestycji w innowacje.
  • Częścią Forum był panel dyskusyjny pt. „Liderzy. Zarządzanie. Eksport. Trendy na 2022”, który objęliśmy patronatem.

Debaty i prezentacje ekspertów, przedstawicieli nauki, administracji i polityków podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu dotyczyły m.in. potrzeb polskiej gospodarki, w tym np. inwestycji w nowoczesne technologie, stabilności w kontekście stanowienia prawa, a także tysięcy ekspertów ds. transformacji cyfrowej. Pełnomocnik Rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, Janusz Cieszyński, poruszał temat wdrożenia łączności 5G w kontekście bezpieczeństwa technologii i minimalizowania ryzyk. Zwracano również uwagę na konieczność zmian w systemie edukacji tak, by pomagał przygotować kolejne pokolenia do pracy w cyfrowej gospodarce. Wyzwaniem jest, aby nauczanie hybrydowe kojarzyło się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do aktywizacji uczniów – mówiła Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech.

Stabilność firm warunkiem do zwiększenia poziomu inwestycji?

Uczestnicy Forum poświęcili dużo czasu omówieniu zmian wywołanych pandemią koronawirusa, a związanych ze sposobami prowadzenia przedsiębiorstw, komunikacją wewnątrz firm i kontaktami z klientami, trudnościami z zachowaniem płynności finansowej, a także koniecznością przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Eksperci zgadzali się co do tego, że gospodarce potrzeba stabilności prawa oraz większego zaangażowania uczestników rynku w konsultacje nad projektami ustaw odnoszących się do finansów. Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Polski Ład. Płynność przedsiębiorstw i stabilność prawa w dobie zwiększonej niepewności” podkreślali, że czas implementowania nowych przepisów prawnych w zakresie finansów jest kłopotliwy: konieczne jest „wyciszenie się” w procesie stanowienia prawa i poświęcenie więcej czasu na rozmowy i przemyślenia – stwierdził Waldemar Dotkuś, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bezpieczeństwo i inwestycje w badania

Janusz Cieszyński mówił o korzyściach dla rozwoju gospodarczego kraju wynikających z inwestycji w Chmurę Krajową, a także międzynarodowej kooperacji w zakresie ochrony danych:

Kluczem do poprawienia funkcjonowania systemu cyberbezpieczeństwa – nie tylko w Polsce, ale i na świecie – jest daleko idąca i oparta na zaufaniu współpraca. Jesteśmy na nią otwarci – zapewniał Cieszyński w trakcie swojego wystąpienia.

Wojciech Murdzek, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, podkreślał, że jeśli chodzi o dynamikę inwestowania w wyniki badań, to Polska od lat stara się być w czołówce. To jednak nie oznacza, że przedsiębiorcy wykorzystują ten potencjał. Rozmowy pokazują, że właściciele firm mają wciąż wiele wątpliwości – stwierdził.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Każdego roku Forum Ekonomiczne gromadzi przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw oraz licznych ekspertów i przedstawicieli mediów. Tegoroczna edycja została zorganizowana w Karpaczu. Uczestnicy mogli wziąć udział w 200 debatach, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych, a także gali rozdania wyróżnień dla Człowieka Roku, które otrzymał Janez Janša, Nagrody Polonijnej wręczonej Andżelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi oraz Nagrody Specjalnej symbolicznie przyznanej społeczeństwu Ukrainy. Platforma Przemysłu Przyszłości była partnerem jednego z paneli organizowanych w Karpaczu. Relację ze spotkania opublikowaliśmy w portalu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na