Przejdź do treści

Podsumowujemy debatę o „Fit for 55”


  • Uczestnicy poruszali kwestię wyzwań dla polskiej gospodarki wynikających z postanowień pakietu „Gotowi na 55”.
  • Eksperci zwracali uwagę na potrzebę budowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych czy recyklingu paneli fotowoltaicznych.
  • Jednym z kluczowych zadań zdiagnozowanym przez specjalistów podczas pierwszej debaty w ramach Centrum Dialogu pod patronatem Prezydenta RP, jest kształcenie ekspertów.

Energia elektryczna jest krwiobiegiem gospodarki i de facto decyduje o konkurencyjności państwa na arenie europejskiej – podsumował Paweł Sałek, specjalista ds. ochrony środowiska i energetyki, podczas debaty organizowanej w ramach Centrum Dialogu pod patronatem Prezydenta RP. Rozmówcy określali wyzwania jak i trudności, które będzie trzeba przezwyciężać w związku z dostosowaniem naszej gospodarki do założeń dokumentu „Fit for 55”. Adam Guibourgé-Czetwertyński z Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślał potrzebę sektora energetycznego i prowadzenia nowych inwestycji przy jednoczesnych staraniach o to, by nie uderzyć w najbardziej newralgicznych odbiorców. Dodał, że dla krajowych spółek trudnością są ceny w Europejskim Systemie Handlu Emisjami, co z jednej strony jest impulsem zmian, a z drugiej – ogranicza możliwości inwestycyjne firm, kiedy muszą więcej płacić za uprawnienie do emisji dwutlenku węgla.

Wyzwania i zagrożenia dla polskiej gospodarki

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, akcentował istotność dywersyfikacji źródeł energii w okresie przejściowym, wyrażał obawy o stabilność OZE i przypomniał o wyzwaniu, jakim jest recykling zużytych paneli fotowoltaicznych. O konieczności wyboru pomiędzy atomem a odnawialnymi źródłami mówiła prezes Forum Energii, dr Joanna Maćkowiak-Pandera. Zdaniem ekspertki określenie w tym zakresie ułatwi ukierunkowanie przemysłu na dostarczanie innowacji. Z kolei Mariusz Ryszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej dodał, że trzeba podejmować działania zapobiegawcze, dzięki którym Polska nie będzie odbiorcą zużytych samochodów z silnikami spalinowymi z innych państw. Głównym zadaniem w tym kontekście jest rozwój infrastruktury i kształcenie specjalistów.

Fit for 55

Unijny dokument „Fit for 55” to pakiet regulacji opracowanych przez Komisję Europejską będący częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – UE planuje zredukować CO2 wypuszczany do atmosfery o 55% względem 1990 roku. Postanowienia „Fit for 55” przewidują realizację celu na 2030 rok. Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że program wywrze duży wpływ na polską gospodarkę, sytuację prywatnych firm i spółek energetycznych, a także na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Sprostanie wymogom z pakietu „Gotowi na 55” jest krokiem na drodze do wypełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na