Podsumowujemy debatę o „Fit for 55”

  • Uczestnicy poruszali kwestię wyzwań dla polskiej gospodarki wynikających z postanowień pakietu „Gotowi na 55”.
  • Eksperci zwracali uwagę na potrzebę budowy infrastruktury dla samochodów elektrycznych czy recyklingu paneli fotowoltaicznych.
  • Jednym z kluczowych zadań zdiagnozowanym przez specjalistów podczas pierwszej debaty w ramach Centrum Dialogu pod patronatem Prezydenta RP, jest kształcenie ekspertów.

Energia elektryczna jest krwiobiegiem gospodarki i de facto decyduje o konkurencyjności państwa na arenie europejskiej – podsumował Paweł Sałek, specjalista ds. ochrony środowiska i energetyki, podczas debaty organizowanej w ramach Centrum Dialogu pod patronatem Prezydenta RP. Rozmówcy określali wyzwania jak i trudności, które będzie trzeba przezwyciężać w związku z dostosowaniem naszej gospodarki do założeń dokumentu „Fit for 55”. Adam Guibourgé-Czetwertyński z Ministerstwa Klimatu i Środowiska podkreślał potrzebę sektora energetycznego i prowadzenia nowych inwestycji przy jednoczesnych staraniach o to, by nie uderzyć w najbardziej newralgicznych odbiorców. Dodał, że dla krajowych spółek trudnością są ceny w Europejskim Systemie Handlu Emisjami, co z jednej strony jest impulsem zmian, a z drugiej – ogranicza możliwości inwestycyjne firm, kiedy muszą więcej płacić za uprawnienie do emisji dwutlenku węgla.

(fot. Kancelaria Prezydenta RP)

Wyzwania i zagrożenia dla polskiej gospodarki

Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, akcentował istotność dywersyfikacji źródeł energii w okresie przejściowym, wyrażał obawy o stabilność OZE i przypomniał o wyzwaniu, jakim jest recykling zużytych paneli fotowoltaicznych. O konieczności wyboru pomiędzy atomem a odnawialnymi źródłami mówiła prezes Forum Energii, dr Joanna Maćkowiak-Pandera. Zdaniem ekspertki określenie w tym zakresie ułatwi ukierunkowanie przemysłu na dostarczanie innowacji. Z kolei Mariusz Ryszel, profesor Politechniki Rzeszowskiej dodał, że trzeba podejmować działania zapobiegawcze, dzięki którym Polska nie będzie odbiorcą zużytych samochodów z silnikami spalinowymi z innych państw. Głównym zadaniem w tym kontekście jest rozwój infrastruktury i kształcenie specjalistów.

(fot. Pixabay)

Fit for 55

Unijny dokument „Fit for 55” to pakiet regulacji opracowanych przez Komisję Europejską będący częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – UE planuje zredukować CO2 wypuszczany do atmosfery o 55% względem 1990 roku. Postanowienia „Fit for 55” przewidują realizację celu na 2030 rok. Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że program wywrze duży wpływ na polską gospodarkę, sytuację prywatnych firm i spółek energetycznych, a także na ceny energii dla przemysłu i gospodarstw domowych. Sprostanie wymogom z pakietu „Gotowi na 55” jest krokiem na drodze do wypełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej.