Przejdź do treści

PMI spadł poniżej progu neutralnego


  • Wskaźnik w maju wyniósł 48,5 punktu — to najniższy odczyt od czerwca 2020 roku.
  • Specjalista S&P Global, Paul Smith, wśród powodów wymienia niestabilną sytuację gospodarczą.
  • Za to zwalniające tempo inflacji czy mniejsze opóźnienia w dostawach są, według eksperta, szansą na poprawę sytuacji.

Purchaing Managers’ Index badany przez przedsiębiorstwo analityczne S&P Global odnotował w maju wartość 48,5 punktu, co oznacza pogorszenie sytuacji sektora. Poprzedni, kwietniowy odczyt, utrzymywał się powyżej tzw. progu neutralnego równego 50 – oznaczało to, że koniunktura jest dobra, natomiast widoczne już były spadki w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. Próg 50 punktów jest granicą pomiędzy dobrą a złą koniunkturą branży. Ekonomista firmy wyjaśnia przyczyny słabszych wyników:

Majowe dane wskazały na kontynuację trendów z ostatnich badań, mianowicie wysokiej inflacji – szczególnie w przypadku kosztów paliwa/energii – oraz niestabilności rynku spowodowanej wojną w Ukrainie — zaznacza Paul Smith.

Jak dodaje, zarówno wspomniane czynniki, jak i wynikająca z nich niepewność spowodowały widoczne spadki sprzedaży i popytu na polskie produkty. Ekspert upatruje poprawy sytuacji m.in. w mniejszej częstotliwości opóźnień dostaw i zwolnieniu tempa inflacji kosztów i cen.

Elementy głównego indeksu

Wskaźnik S&P Global PMI jest obliczany na podstawie 5 subindeksów, tj. nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Dwa pierwsze, zgodnie z wynikami ankiety, spadły najszybciej od ponad 2 lat. Wydłużył się czas dostaw, co spowodowało kumulację niezrealizowanych zamówień i wzrost zatrudnienia. Jednak tempo rekrutowania nowych pracowników było niewielkie, a niektórzy z respondentów nie zdecydowali się na uzupełnienie braków kadrowych — czytamy w dokumencie. Ostatni subindeks, odnoszący się do zgromadzonych zapasów, wzrósł 14 miesiąc z rzędu, ponieważ producenci z uwagi na inflację i zwłoki w dostawach, kupują materiały, jeśli tylko są dostępne.

Kwietniowe wyniki według GUS-u

Odczyt Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu sygnalizował gorsze wyniki. Spadek w porównaniu z marcem wyniósł -0,4%, za to wzrosty (o 15,6%) są widoczne w zestawieniu z kwietniem 2021 roku. GUS monitoruje 34 branże pogrupowane w 5 kategorii. Poprawę w ujęciu rocznym odnotowano w 30 działach przemysłu i 4 głównych grupach. Lepsze wyniki dotyczą m.in. producentów wyrobów z metali, artykułów spożywczych, produktów drewna, korka, słomy i wikliny. Jeśli chodzi o kategorie ogólne, wzrosty obejmują produkcję dóbr: związanych z energią, nietrwałych konsumpcyjnych (jak odzież), inwestycyjnych (np. maszyny używane w produkcji) oraz zaopatrzeniowych (surowców czy półfabrykatów).


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na