Przejdź do treści

Pieniądze na nowe technologie dla małych i średnich firm


  • Obok finansowania innowacji prelegenci powiedzą podczas internetowego spotkania również o gwarancjach Biznesmax Banku Gospodarstwa Krajowego.
  • Eksperci: Piotr Natkański i Mateusz Szulc z BGK i Daniel Szeszechowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Termin: 4 czerwca, 13:00.
  • Organizatorzy: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju.

Wśród tematów wideokonferencji będzie m.in. kredyt na innowacje technologiczne jako wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze można otrzymać na zakup i wdrożenie nowej technologii bądź na wprowadzenie własnych rozwiązań. Celem działań powinno być ulepszanie produktów i usług lub uruchamianie nowych procesów. W związku z pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego zmodyfikował warunki dotyczące wniosków kredytowych, rozszerzając katalog wydatków kwalifikowanych o koszt zakupu i montażu środków trwałych. Zlikwidował też obowiązek wkładu własnego – bank ma prawo teraz przyznać kredyt do 100% wartości projektu.

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Poza kredytem na innowacje technologiczne, prelegenci zaprezentują jeszcze gwarancję Biznesmax, czyli bezpłatne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. W ten sposób mali i średni przedsiębiorcy mogą dostać zwrot części zapłaconych odsetek. Zakres gwarancji obejmuje do 80% wysokości kredytu, a jej maksymalna kwota to 2,5 miliona euro. W związku z koronawirusem, instrument wolno wykorzystać do finansowania bieżącej działalności i utrzymywania płynności finansowej.


Szczegółowe dane, zasady i kwoty dotyczące dostępnych instrumentów dla firm można znaleźć w Nawigatorze Finansowym Platformy Przemysłu Przyszłości. Tam też udzielamy bliższych wskazówek, wystarczy użyć przycisku „Masz pytanie?”.

Jak obejrzeć konferencję?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie trzeba się rejestrować. Spotkanie rozpocznie się 4 czerwca o 12:00, transmisję przeprowadzi serwis PARP. Po spotkaniu eksperci przez 3 godziny będą telefonicznie odpowiadali na pytania przedsiębiorców. Do kontaktu posłuży numer 22 101 04 01.

Cykl spotkań na temat Tarczy Antykryzysowej dla biznesu

Konferencja jest elementem cyklu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Rozwoju. Dotychczasowe wydarzenia omawiały np. wydłużenie terminu składania zeznań podatkowych czy zmiany w prawie zamówień publicznych. Przyszłe obejmą m.in. problem ochrony miejsc pracy oraz wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o planowanych spotkaniach są w naszym dziale Wydarzenia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na