Przejdź do treści

Piaskownice regulacyjne dla branży energetycznej


  • Resort klimatu i środowiska planuje wprowadzenie tzw. piaskownicy regulacyjnej dla sektora energetycznego.
  • Rozwiązanie ułatwi kontrolowany i bezpieczny rozwój innowacji.
  • Ze zmian skorzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i Urząd Regulacji Energetyki.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami w prawie, które mają napędzić rozwój innowacji w sektorze energetycznym. W tym celu opracowywany jest mechanizm tzw. piaskownic regulacyjnych. Są to rozwiązania, które sprawdziły się już w Zachodniej Europie – m.in. w Holandii i Wielkiej Brytanii. Teraz pomóc mają w unowocześnianiu polskiej energetyki. Piaskownicą regulacyjną określa się specjalnie stworzone otoczenie (w tym wypadku prawne), ułatwiające kontrolowany i bezpieczny rozwój innowacji. Dzięki temu przedsiębiorcy (najczęściej startupy) uzyskują zwolnienia z określonych przepisów lub uproszczenie procedur. Powstawanie nowatorskich rozwiązań monitorują podmioty nadzorujące.

Kto skorzysta z rozwiązania?

Na planowanych rozwiązaniach skorzystają przede wszystkim podmioty zajmujące się przygotowywaniem innowacji dla prosumentów (osób zużywających i wytwarzających prąd) oraz szeroko rozumianego sektora źródeł odnawialnych i branży zajmującej się efektywnością energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że katalog beneficjentów nowych rozwiązań nie ograniczy się jedynie do przedsiębiorców, którzy będą mogli przetestować swoje innowacje i oswoić się z warunkami rynkowymi. Korzyści odniesie również Urząd Regulacji Energetyki. Dzięki piaskownicom regulacyjnym URE będzie w stanie określić bariery stojące na drodze do unowocześniania polskiej energetyki oraz przyjrzeć się nowym trendom w sektorze. Przepisy, które mają wprowadzić mechanizm piaskownicy regulacyjnej (a więc nowelizacje prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii) są na etapie konsultacji publicznych.

Sandbox Blockchain

Warto zaznaczyć, że MKiŚ nie jest pierwszym podmiotem w Polsce zainteresowanym piaskownicą regulacyjną. W Komisji Nadzoru Finansowego trwają prace nad opracowaniem mechanizmu dla branży technologii finansowych. Z kolei bank PKO BP we współpracy m.in. z Chmurą Krajową, fundacją Fintech Poland oraz IBM przygotował Sandbox Blockchain, czyli piaskownicę technologiczną symulującą rzeczywiste środowisko działania, w której przedsiębiorcy mogą testować usługi wykorzystujące technologię łańcucha blokowego. W ciągu pół roku od uruchomienia systemu zgłosiło się 26 firm z Polski, Izraela, Rosji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii, a także Irlandii. Tematyka ich projektów obejmuje bezpieczeństwo informacji, usługi finansowe, obrót nieruchomościami czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na