Przejdź do treści

Perspektywa finansowa 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stworzyła dostępne dla każdego przedsiębiorcy webinarium poświęcone perspektywie finansowej 2021-2027 – fundusze na przemysł przyszłości. Zaproszeni eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Horizon Sp. z o.o., R&D Solutions opowiadają w nim o finansowaniu przemysłu z programów europejskich i regionalnych.

“Warto podkreślić, że Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości to instytucja rządowa, w ramach idei deglomeracji ulokowana w Radomiu. Celem FPPP jest wsparcie polskich przedsiębiorców w procesie transformacji cyfrowej, wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców, wzmacnianie ich kompetencji i kształtowanie kadr przyszłości, tak aby stali się konkurencyjni nie tylko na rynku lokalnym i krajowym, ale także międzynarodowym. Warto dodać, że choć FPPP swoją działalność opiera głównie na funkcji informacyjnej, edukacyjnej i uświadamiającej polskich przedsiębiorców jak ważna jest transformacja cyfrowa, stąd to webinarium, to również polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich narzędzi fundacji jak nawigator finansowy czy technologiczny” – mówi Zuzanna Waniek Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Webinarium zostało podzielone na dwie części. I panel odpowiada na następujące pytania:

  • jakie rozwiązania służące zwiększeniu innowacyjności firm zostały przewidziane w programach: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki oraz w programach regionalnych;
  • jaka jest specyfika poszczególnych programów i jakiego rodzaju działania są finansowane w ramach poszczególnych z nich;
  • kiedy ruszą najbliższe konkursy, dotacje, granty i jakie wymogi będzie należało spełnić, aby móc aplikować o środki.

W pierwszym panelu udział wzięli:

  • Zuzanna Waniek – Członek Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;
  • Aneta Szczepkowska – Naczelnik w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju MFiPR;
  • Izabela Banaś – Z-ca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii PARP;
  • Monika Kwaśniak – Kominek- Dyrektor Generalny, R&D Solutions;
  • Łukasz Bilski – Partner Zarządzający Business Horizon Sp. z o.o.;
  • Łukasz Nuda – moderator.

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na