Przejdź do treści

Kompetencje potrzebne na rynku pracy


  • Zmiany, do których musimy się dostosować przez nabywanie nowych kompetencji, mają charakter technologiczny, organizacyjny i komunikacyjny.
  • Właściciele firm przyjmujący pracowników po studiach zwracają uwagę na ich projekty zrealizowane w czasie nauki.
  • W cyfrowym świecie kluczowa jest umiejętności przystosowania się do zmiennego otoczenia.
  • Podsumowujemy organizowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości webinarium pt. „Rynek pracy i kompetencje przyszłości”.

Niezbędne jest utrwalenie, zarówno w świadomości pracowników, jak i pracodawców, modelu kształcenia ustawicznego – podkreślał dr Piotr Kryjom, zastępca dyrektora Działu Strategii i Rozwoju PPP:

Musimy przygotować się do tego, że zmiany w naszym otoczeniu są tak dynamiczne, że powodują i będą powodowały potrzebę ciągłej edukacji i zdobywania nowej wiedzy, niezależnie od tego, ile mamy lat i jakie stanowiska piastujemy. Zmiany mają charakter technologiczny, organizacyjny i dotyczą też komunikacji, o czym rzadko się wspomina, a ma to istotne znaczenie z punktu widzenia efektywności działania zespołów.

Przedsiębiorcy oczekują doświadczenia

Zdaniem Izabeli Laskowskiej, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracodawcy u osób wchodzących na rynek doceniają doświadczenie zdobyte w czasie nauki, związane np. z udziałem w praktykach czy wymianach międzynarodowych. Z kolei uczestnicy takich inicjatyw przyznają, że szczególnie przydały im się umiejętności zdobyte podczas pracy zespołowej z ludźmi z różnych krajów, a także związane z komunikację w innym języku czy funkcjonowaniem w ramach różnych kultur.

Wiek a kompetencje cyfrowe

Podczas spotkania rozmówcy skupili się również na kwestii związku wieku pracownika i umiejętności cyfrowych, którymi dysponuje. Dawid Solak, były członek Zarządu PPP podkreślał, że zależność istnieje, bo młodszym osobom łatwiej przychodzi funkcjonowanie w zdigitalizowanym świecie. Z drugiej strony, niezależnie od wieku, należy skupić się na kształceniu ustawicznym, czyli nieustannie podnosić poziom kompetencji. Jak zaznaczył Solak, z jego perspektywy najważniejszą cechą pracownika przyszłości i każdego człowieka, który funkcjonuje w zmiennym otoczeniu, jest zdolność adaptacji.


Nagranie webinarium o rynku pracy i kompetencjach można obejrzeć w naszym dziale Wideo.


Raporty o kompetencjach

Punktem wyjścia dla spotkania pt. „Rynek pracy i kompetencje przyszłości” były 3 raporty o kompetencjach przygotowanych przez Obserwatorium Kompetencji Przyszłości – grupę ekspercką PPP. Opracowania, które mogą Państwo pobrać z naszej Biblioteki 4.0, skupiają się na analizie źródeł umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce. Dokumenty opisują podejścia i praktyki krajowe, unijne i spoza UE.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na