Przejdź do treści

O cyfryzacji państwa i firm na Podlasiu


Wprowadzanie nowoczesnych cyfrowych rozwiązań nie jest już wyborem, tylko koniecznością, jednak wyzwaniem pozostaje nadal skuteczne digitalizowanie firm i instytucji. W tych kwestiach zgadzają się eksperci, przedsiębiorcy i urzędnicy, którzy uczestniczyli w zorganizowanej w ubiegły poniedziałek przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów konferencji „Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw i samorządów”. Uczestnicy debatowali o takich tematach jak przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo czy cyfryzacja w gospodarce. W wydarzeniu wziął udział Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Robert Kłosowski, który prezentował, w jaki sposób nasza organizacja przyczynia się do rozwoju idei smart city.

Nie ma rozwoju bez innowacji

Przedsiębiorca, Wojciech Strzałkowski, zaznaczał w trakcie konferencji w rozmowie z Radiem Białystok, że nie da się myśleć o rozwoju bez innowacji. To podstawowy warunek tak w przypadku firmy, jak i samorządu – przekonywał prezes Podlaskiego Klubu Biznesu. Z kolei, jak przypominał marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki, w regionie ponad 30% przedsiębiorstw wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Samorządowiec wspomniał o strategii rozwoju województwa w perspektywie roku 2030, w której zapisano założenia dotyczące inteligentnego miasta oraz wsi (Smart City, Smart Village), a także RLKS, czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Podejście RLKS ma pomagać w realizowaniu projektów za unijne pieniądze z udziałem lokalnej społeczności. Artur Kosicki dodał też, że Podlasie prowadzi innowacyjne przedsięwzięcia obejmujące m.in. przemysł 4.0, nowoczesną edukację i rolnictwo, we współpracy z biznesem, o wartości blisko 50 milionów euro.

Zero papieru i innowacyjność

Sekretarz stanu w KPRM, Adam Andruszkiewicz, namawiał do przechodzenia z papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny. Jak zauważał, nie ma racjonalnych podstaw, aby tak w administracji, jak w biznesie drukować i podpisywać ręcznie papierowe dokumenty. Minister podkreślił, że dysponujemy całym spektrum narzędzi elektronicznych, dostępnych dla wszystkich, które pozwalają niemal całkowicie rezygnować z marnowania papieru. Premier mówił do uczestników o roli gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności, zaznaczając, że te czynniki są ważne nie tylko dla firm i przemysłu. Jak argumentował Mateusz Morawiecki, nowoczesność poprawia jakość życia, tworzy dobrze płatne miejsca pracy oraz przekłada się na administrację, edukację, służbę zdrowia i kulturę. Podczas konferencji o roli Platformy Przemysłu Przyszłości w procesach cyfryzacyjnych opowiadał prezes fundacji: Zarządzanie miastem jest jak zarządzanie dużym przedsiębiorstwem, PPP pomaga przy wdrażaniu rozwiązań cyfrowych, zarówno dla przemysłu, jak i samorządów – precyzował Robert Kłosowski.

Polska na szarym końcu w indeksie DESI

W europejskim Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego na 27 krajów Polska zajmuje 24 miejsce. DESI analizuje trzy obszary: kapitał ludzki, łączność, integrację technologii cyfrowej i cyfrowe usługi publiczne. Według danych opublikowanych w tym roku (jako DESI 2021), a rejestrujących stan w roku 2020, wśród wymienionych filarów nasz kraj najlepiej radzi sobie w zakresie cyfrowych usług publicznych, a najgorzej pod względem integracji technologii cyfrowej. Sumarycznie pozycje za Polską zajmują Grecja, Bułgaria i Rumunia. Zgodnie z DESI 2021 co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe ma 44% społeczeństwa (średnia unijna wynosi 56%). Specjalistów ICT wśród pracujących mamy 3,4% (4,3% w UE), a kobiet-teleinformatyczek w gronie specjalistów ICT jest 15% (wobec 19% w Unii).


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na