Nowy ośrodek NCBR-u zajmie się badaniami w dziedzinie AI

  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło spółkę IDEAS NCBR.
  • Organizacja zatrudni około 200 osób, które zajmą się projektami badawczo-rozwojowymi.
  • Celem przedsięwzięcia jest poprawa pozycji Polski w obszarze stosowania SI.
3D Rendering of Artificial Intelligence hardware concept. Glowing blue brain circuit on microchip on computer motherboard. For big data processing, ai trading, machine learning, technology background

Spółkę IDEAS NCBR, która ma zwiększyć liczbę badań nad sztuczną inteligencją w Polsce, powołało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Docelowo firma zatrudni ponad 200 osób zajmujących się R&D w dziedzinie AI. Ich główne zadania to zwiększenie liczby projektów badawczo-rozwojowych z zakresu wykorzystania algorytmów, poszerzenie kompetencji specjalistów zajmujących się tym zagadnieniem oraz nasilenie współpracy jednostek naukowych z biznesem. Założyciele IDEAS NCBR chcą, by spółka w ciągu kilku lat została jednym z największych w Polsce centrów sztucznej inteligencji i istotnym w Europie ośrodkiem w dziedzinie cyfrowej ekonomii. Jak tłumaczą, stanie się to m.in. dzięki umożliwieniu naukowcom i praktykom wspólnej pracy i wymiany doświadczeń, a co za tym idzie – kumulację wiedzy i kompetencji w jednej organizacji.

ai, analysis, artificial intelligence, automation, big data, brain, business, cg, cloud computing, communication, computer graphics, concept, creative, cyber, deep learning, digital transformation, ed
(graf. Adobe Stock)

Eksperci trafią na rynek

IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) utworzy zespoły badawcze przyporządkowane konkretnym projektom, planuje też zatrudniać pracowników na staże czy na czas pisania doktoratu. Przedsiębiorstwo będzie tworzyło wydzielone spółki typu spin-off, które zajmę się rynkowym wdrażaniem rozwiązań opracowanych przez poszczególne zespoły. Zdaniem przedstawicieli NCBR-u nowe przedsięwzięcie jest konieczne, bo do prowadzenia części projektów z dziedziny AI nie wystarczą dotychczasowe działania polegające na konkursach i programach dotacyjnych. Zwłaszcza że z analiz instytucji wynika, że Polska nie nadąża za światowymi trendami rozwoju sztucznej inteligencji. Zwiększanie kompetencji i rozwój badań mają poprawić naszą pozycję w rankingach.

(fot. Getty Images)

Badania nad AI

Zagadnieniami SI zajmuje się Hub Innowacji Cyfrowych DIH4AI. Organizuje m.in. pokazy technologii, doradza w kwestii usprawnienia procesów za pomocą AI, a także pomaga w przygotowaniu strategii wdrożeniowej. Gdański DIH prowadzi też szkolenia i networking dla firm poszukujących odpowiednich technologii. Również w Gdańsku centrum badawczo-rozwojowe wybuduje Intel – w nowym ośrodku firma planuje pracę nad rozwiązaniami wspierającymi sztuczną inteligencję, pojazdy autonomiczne, uczenie maszynowe i bezpieczeństwo przechowywania danych.