Przejdź do treści

Nowy nabór w konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego


  • W ocenie będą uwzględniane m.in. kwestia zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i orientacji na klienta.
  • Wnioski można składać do 15 września.
  • Organizacje przedsiębiorców uzyskają status KKK lub jego odnowienie na okres 3 lat.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nowy konkurs, w którym chodzi o zidentyfikowanie klastrów istotnych z punktu widzenia gospodarki i nadanie im lub odnowienie statusu Krajowego Klastra Kluczowego na 3 lata. Wnioski mogą składać koordynatorzy zrzeszeń przedsiębiorców, mają na to czas do 15 września. Decyzje zostaną podjęte na podstawie analizy kluczowych obszarów funkcjonowania klastrów, związanych m.in. z zatrudnieniem, finansowymi i infrastrukturalnymi możliwościami, potencjałem gospodarczym, innowacyjnością, a także ze zrównoważonym rozwojem i orientacją na klienta.

Ocena merytoryczna

Nadesłane zgłoszenia na początku będą sprawdzane pod kątem prawidłowości danych i kompletności dokumentów. Następnie przejdą 3 etapy oceny merytorycznej — podczas ostatniego, w ramach Panelu Ekspertów, przedstawiciele klastra spotkają się z komisją oceniającą, żeby zaprezentować swoją organizację. Omówią m.in. dotychczasowe sukcesy klastra, strategię działań, metody transferu wiedzy, działania podejmowane na rzecz polityk publicznych oraz umiędzynarodowienia zrzeszenia. Każdy klaster będzie mógł uzyskać maksymalnie 150 punktów. Odnowienie lub przyznanie statusu KKK będzie możliwe po przekroczeniu progu ustalonego na 100 punktów.

KKK w Polsce

Szczegóły dotyczące aplikowania są w serwisie MRiT. W Polsce obecnie działa 19 Krajowych Klastrów Kluczowych — status 11 z nich wygasa pod koniec sierpnia, pozostałe utrzymają go do 31 grudnia 2024 roku. Wśród zalet bycia KKK można wymienić m.in. lepsze oceny przy aplikowaniu o granty, z kolei koordynator takiej organizacji może wnioskować o wsparcie publiczne w ramach instrumentów programów operacyjnych 2021-2027. Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości przyjrzeli się poziomowi cyfryzacji KKK i metodami transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Wyniki analizy opublikowali w raporcie pt. “Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach”, który można pobrać w naszej Bibliotece 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na