Przejdź do treści

Nowa grupa robocza w IDEAS NCBR zajmie się systemami wizji komputerowej


IDEAS NCBR powołuje nową grupę roboczą, która zajmie się systemami wizji komputerowej. Naukowcy będą m.in. badali efektywność modeli sztucznej inteligencji, a ich celem jest uzyskanie szybkich i poprawnych rozwiązań, jednak bez ograniczania parametrów uwzględnianych przez algorytmy. Zespół poprowadzi prof. Tomasz Trzciński.

„Do tej pory, aby osiągnąć ten efekt naukowcy skupiali się na ograniczeniu uwzględnianych przez algorytmy parametrów lub pamięci obliczeniowej. My postanowiliśmy zredefiniować problem wydajności algorytmów uczenia maszynowego” – wyjaśnia lider grupy, prof. Tomasz Trzciński. Nowa grupa spółki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju skoncentruje się na szukaniu sposobów, by algorytmy AI rozwiązywały zadania nie tylko skutecznie, ale również szybko.

Założone cele będą realizowane badaniami prowadzonymi w trzech obszarach: wykorzystania wykonanych obliczeń (computation recycling), dostępnej informacji cząstkowej oraz akumulacji wiedzy w modelach, które są uczone w sposób ciągły. Inicjatywa ma szczególne znaczenie w dziedzinie wizji komputerowej, np. w medycynie czy przemyśle, gdzie czas reakcji robota bazującego na algorytmach jest kluczowy.

Grupy robocze

Naukowcy, którzy dołączą do nowo utworzonego zespołu będą mogli połączyć pracę nad najnowszymi algorytmami widzenia maszynowego z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju technologii, zgodnego z koncepcją „zero waste” – podkreśla lider grupy. Od października ubiegłego roku w IDEAS NCBR działają zespoły prowadzące badania w dziedzinie inteligentnych algorytmów i struktur danych, a także cyfrowych walu i inteligentnych kontraktów. Ośrodek powołał również radę naukową zajmującą się oceną innowacyjności przedsięwzięć, a także podejmowanych procesów badawczych. Prace gremium mają zapewnić realizowanie projektów o dużym potencjale komercjalizacji.

IDEAS NCBR

Spółka IDEAS NCBR została utworzona w pierwszej połowie 2021 roku. Docelowo zatrudni 200 osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie AI. Wśród głównych zadań ośrodka jest zwiększenie liczby projektów R&D w obszarze sztucznej inteligencji, podniesienie poziomu kompetencji specjalistów, a także wzmacnianie i poszerzanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a biznesem. Spółka zawarła porozumienia m.in. z Wojskową Akademią Techniczną i Uniwersytetem Jagiellońskim dotyczące kształcenia doktorantów informatyki poprzez wsparcie mentoringowe, finansowe, a także włączanie ich do międzynarodowych przedsięwzięć.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na