Finansowanie kapitałowe przedsiębiorstw

Pieniądze na rozwój przedsiębiorstw od inwestora instytucjonalnego

Przedmiot wsparcia

Wsparcie skierowane dla sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie pozyskania kapitału w formie objęcia mniejszościowego udziałów/akcji/obligacji od inwestora instytucjonalnego – Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN).

Główne zasady

  • O pozyskanie kapitału mogą ubiegać się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa poszukujące inwestora instytucjonalnego.
  • Można uzyskać wsparcie w formie finansowania obejmującego mniejszościowe udziały/akcje, także obligacje, dodatkowo fundusz może udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine. Mezzanine to pożyczka umożliwiająca finansowanie dynamicznego rozwoju działalności firmy lub też restrukturyzację struktury kapitałowej. Mieści się między klasycznym kredytem a kapitałem pochodzącym od inwestorów lub akcjonariuszy w formie udziałów lub akcji.
  • Fundusz obejmuje udziały mniejszościowe (od 10% do 50% minus 1 akcja) w kapitale zakładowym.
  • Preferowane sektory to: przemysł i usługi.
  • Fundusz inwestycje głównie w istniejące spółki.
  • Preferowany okres inwestycji: ok. 5–7 lat (dopuszczalny dłuższy w szczególnych przypadkach).

Sposób finansowania

  • minimalna kwota wsparcia: 30 mln zł
  • maksymalna kwota wsparcia: 300 mln zł

Planowane terminy

bezterminowo

Organizator

Polski Fundusz Rozwoju S.A.