Przejdź do treści

Platforma Transferu Technologii


Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce

Przedmiot wsparcia

Platforma Transferu Technologii to bezpłatny serwis internetowy zawierający bazę danych wraz z wyszukiwarką łączący właścicieli innowacji (dostawców technologii), podmioty poszukujące konkretnych rozwiązań (odbiorców technologii) oraz ekspertów chętnych do dzielenia się wiedzą. Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i przyśpieszenie komercjalizacji technologii w polskich firmach przemysłowych.

Główne zasady

  • Platforma Transferu Technologii wspomaga organizacyjnie i doradczo proces transferu technologii pomiędzy dostawcami technologii (przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, wynalazcami), a odbiorcami innowacyjnych rozwiązań (przedsiębiorstwami, w szczególności z sektora MŚP).
  • Podmioty zainteresowane korzystaniem z Platformy muszą zarejestrować się, zakładając odpowiedni profil użytkownika na stronie https://ptt.arp.pl/. Zarejestrowani użytkownicy mogą poinformować o swoich rozwiązaniach, o potrzebach w zakresie innowacji, a także odnaleźć eksperta, który ma wiedzę niezbędną do rozwiązania konkretnego problemu technologicznego.
  • Głównym założeniem tkwiącym u podstaw stworzenia Platformy była idea otwartych innowacji. Obecnie źródłem innowacyjności przedsiębiorstwa są nie tylko jego własne zasoby, czy wyniki prac badawczo-rozwojowych, ale także zasoby zewnętrzne, warte pozyskania i znajdujące się w otoczeniu firmy. Platforma w tym przypadku ma umożliwić praktyczny proces usieciowienia podmiotów działających na rynku i wzmocnić współdzielenie zasobów działających w sieci.
  • Obecnie na Platformie Transferu Technologii zarejestrowanych jest ponad 1000 dostawców technologii, ponad 40 odbiorców technologii i 180 ekspertów z różnych dziedzin.
  • W celu przeciwdziałania pandemii w ramach Platformy utworzono specjalny moduł przeznaczony dla technologii wspierających walkę z COVID-19 oraz udostępniono darmowe oprogramowanie w tym zakresie.

Sposób finansowania

Korzystanie z zasobów bazy jest bezpłatne.

Planowane terminy

Działanie bezterminowe.

Organizator

Agencja Rozwoju Przemysłu


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na