Przejdź do treści

Estoński CIT


Pieniądze na inwestycje

Przedmiot wsparcia

Nowa forma rozliczenia podatku od osób prawnych, którą Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od 2021 roku promująca inwestycje i minimalizująca formalności przy rozliczeniu podatków. Firmy nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach, ani rozliczać się rocznie. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.

Główne zasady

Estoński CIT jest skierowany do:

  • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne.

Z Estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:

  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników – oprócz udziałowców,
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne.

Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Test sprawdzający możliwość korzystania z Estońskiego CIT znajduje się na stronie https://www.podatki.gov.pl/estonski-cit/

Korzyści dla firm

  • większa odporność na dekoniunkturę,
  • większe zdolności inwestycyjne,
  • wzrost produktywności i innowacyjności,
  • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Poniżej zapis webinaru ze szczegółowymi informacjami o estońskim CIT. W portalu opublikowaliśmy także relację ze spotkania dotyczącego przyszłych zmian podatkowych.

Planowane terminy

obowiązuje od 2021 r.

Organizator

Ministerstwo Finansów


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na