Nawigator Finansowy

nowe
Konkurs polsko-tajwański

Pieniądze na prowadzenie badań z partnerami z Tajwanu

nowe
Małopolskie – Bon na innowacje

Pieniądze na usługi dla MŚP w formie bonu

nowe
INFOSTRATEG II

Pieniądze na system przetwarzania mowy i asystenta klientów urzędu

Śląskie – B+R i innowacje w przedsiębiorstwach

Pieniądze na infrastrukturę i prace B+R w sektorze medycznym

Pilotaż konkursu Przemysł 4.0

Pieniądze na transformację technologiczną przedsiębiorstw

Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Pieniądze na zielone technologie

Zachodniopomorskie – Projekty B+R przedsiębiorstw

Pieniądze na działania B+R w firmach

Łódzkie – Innowacje w MŚP

Pieniądze na wdrażanie innowacji

Badania przemysłowe i prace rozwojowe – szybka ścieżka

Pieniądze na wprowadzanie innowacji do działalności przedsiębiorstwa

← Wprowadzenie