Nawigator Finansowy

Innovative SME’s

Pieniądze na badania MSP

Inicjatywa CORNET

Pieniądze na badania branżowe

Innowacje wsparte technologiami i danymi satelitarnymi

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

EUREKA

Pieniądze na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Infostrateg

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Firmy jutra – sprzedaż w internecie z Google’em

Bezpłatny program szkoleniowy sprzedaży w internecie

Platforma Transferu Technologii

Pieniądze na ułatwienie transferu technologii w gospodarce

Baza Usług Rozwojowych

Pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

← Wprowadzenie