Przejdź do treści

Śląskie – innowacje cyfrowe w MŚP


Pieniądze na cyfryzację MŚP

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych w sektorze przedsiębiorstw MŚP. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą realizować projekt na terenie województwa śląskiego.
 • Przedsiębiorstwa aplikujące w ramach naboru muszą nieprzerwanie funkcjonować na rynku przez co najmniej 3 lata.
 • W ramach działania wspierane będą inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych narzędzi ICT. Jako element każdej inwestycji możliwe jest także wdrożenie rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa, w szczególności nabycie niezbędnych narzędzi informatycznych wraz z oprogramowaniem.
 • Wsparciu mogą podlegać inwestycje usługowe i produkcyjne w:
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki trwałe oraz
  • szkolenia.
 • Projekty realizowane w ramach naboru będą przyczyniać się do:
  • zwiększenia poziomu cyfryzacji i automatyzacji w przedsiębiorstwie;
  • stworzenia nowych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy w przedsiębiorstwach;
  • wzrostu kompetencji cyfrowych pracowników;
  • cyfryzacji przedsiębiorstw należących do sektora produkcyjnego;
  • poprawy współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami /działami przedsiębiorstwa, relacji z klientami, usprawnienia procesu podejmowania decyzji czy efektywności komunikacji wewnątrz firmy;
  • zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (w połączeniu z innymi typami projektów).

Sposób finansowania

 • minimalna wartość dofinansowania: 500 tyś. PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN
 • intensywność wsparcia: do 70%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 08.04.2024
 • zakończenie naboru: 21.05.2024

Budżet konkursu

58,3 mln PLN

Organizator

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości 


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na