Nawigator Finansowy

Podlaskie – wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Pieniądze na innowacje oraz park maszynowy

Infostrateg

Pieniądze na rozwój sztucznej inteligencji

Internacjonalizacja MŚP

Pieniądze na cyberbezpieczeństwo firm eksportujących

Danube Call 2022

Pieniądze na nowe technologie, produkty i usługi

Strefa Pomysłodawcy

Pieniądze na rozwój innowacyjnych projektów osób fizycznych

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Ulga na prototyp

Odliczenie od dochodów wydatków na opracowanie prototypu

Ulga na robotyzację

Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego

Granty na Eurogranty

Pieniądze na przygotowanie projektu finansowanego przez KE

← Wprowadzenie