Naukowcy z Opola pracują nad nowymi materiałami dla przemysłu

  • Politechnika Opolska rozbuduje o trzy laboratoria Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich.
  • Do ośrodka naukowego trafią nowe urządzenia, dzięki którym specjaliści w zaledwie kilka dni będą mogli sprawdzić jakość opracowywanych tworzyw i ich wpływ na środowisko.
  • Centrum przygotowuje materiały m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.
mikroskop

Uczelnia powiększy Centrum Projektowe o trzy laboratoria: wirtualnego prototypowania, oceny materiałów i struktur oraz ocen środowiskowych. W związku z tym w ośrodku znajdą się nowe urządzenia, m.in. komory starzeniowe, klimatyczne i solne stosowane do badania wpływu czynników atmosferycznych na materiały. Komory pozwalają sprawdzać zużycie tworzyw w kontrolowanych warunkach i w niedługim czasie – trwający normalnie 30 lat okres badań można skrócić do kilku dni. Plany zakupowe uczelni obejmują również maszynę zmęczeniową do prowadzenia badań wytrzymałości, urządzenie współrzędnościowe do przestrzennych pomiarów skomplikowanych elementów czy skaningowy mikroskop elektronowy używany do obserwacji tworzyw w skali nanometrycznej.

Dzięki unijnej dotacji, przekazanej Politechnika Opolska przez urząd marszałkowski, w stolicy regionu będą prowadzone…

Opublikowany przez Województwo Opolskie Piątek, 10 lipca 2020

Cel: udoskonalanie technologii dla przemysłu

W nowych laboratoriach będą uczyli się studenci, naukowcy natomiast skupią się na badaniu lekkich materiałach dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Prace dostarczą informacji o właściwościach kompozytów, co ułatwi ocenę ich wpływu na środowisko. Uczelnia zamierza skompletować urządzenia w około 2 lat, wartość przedsięwzięcia to 8,5 mln zł, z czego 6,3 mln wpłynie z Regionalnego Programu Operacyjnego.

https://fpc.po.opole.pl/images/editor-content/b64ef1e929295ef129f8bf3b133a99f7_mzgs100.jpg
(Maszyna MZGS-100 do badań wytrzymałościowych – fot. fpc.po.opole.pl)

Centrum Projektowe w Opolu

Ośrodek powstał dwa lata temu z zadaniem opracowywania coraz lżejszych tworzyw przydatnych w produkcji pojazdów. Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich bada również przetwórstwo węgla, przemysł kolejowy i elektromobilność. Jednym z wcześniejszych projektów było opracowanie wspornika deski rozdzielczej dla nowoczesnych nadwozi samochodowych. Naukowcy ulepszają wytrzymałość połączeń w częściach lotniczych produkowanych metodą formowania wtryskowego oraz projektują technologie zgrzewania wybuchowego.