Przejdź do treści

MŚP chętnie używają robotów i myślą o chmurze obliczeniowej


  • 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych jest zdania, że w transformacji cyfrowej kluczowe są automatyzacja i cyfryzacja procesów.
  • Przedsiębiorcy uważają, że w procesie zmian bardzo przydaje się internetowa baza danych z niezbędnymi informacjami na temat technologii.
  • Przedstawiamy główne dane i wnioski z raportu „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości” przygotowanego przez fundację ALTUM.

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu najczęściej (niecałe 20%) dysponują cobotami i robotami przemysłowymi. 17% już teraz korzysta z rozwiązań automatyzacji w logistyce, druku 3D i analityce danych. Jeśli chodzi o planowane wdrożenia technologii, zwykle obejmą one: chmurę obliczeniową, zaawansowane systemy informatyczne dla produkcji i sztuczną inteligencję. Co trzecia mała i średnia firma wprowadziła lub jest w trakcie wdrażania: systemu do zarządzania jakością, do utrzymania ruchu, oprogramowania zarządzającego cyklem życia produktu, systemów wspierających obsługę klientów i zbierających dane z maszyn. Największy odsetek przedsiębiorców deklaruje chęć użycia oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP).

Transformacja – powody i przeszkody

Według 1/3 ankietowanych, digitalizacja, cyfryzacja procesów i automatyzacja są tak samo ważne w transformacji technologicznej. Respondenci zwykle (średnia odpowiedzi w 5-stopniowej skali wyniosła 4,07) zgadzali się z opinią, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zwiększa elastyczność i szybkość reakcji przedsiębiorstwa na nowe warunki związane np. z kryzysem. Firmy wprowadzają technologie przemysłu 4.0, żeby poprawić terminowość realizacji zamówień, zwiększyć wydajność i podnieść jakość zarządzania dzięki precyzyjnemu zbieraniu danych i ich analizie. Natomiast zmianom nie służą: oczekiwania szybkiego zwrotu z inwestycji, obawy pracowników o zastąpienie ich maszynami i systemami oraz brak wystarczającej wiedzy o dostępnych technologiach.

Co pomoże firmom?

Wśród czynników sprzyjających w transformacji firm przedsiębiorcy najczęściej wskazywali internetowy katalog z bazą danych na ten temat (średnia: 3,59), ten samy wynik uzyskała odpowiedź dotycząca regularnego newslettera z profesjonalnymi informacjami. Dalej wymieniali również dostęp do wsparcia finansowego, ulgi podatkowe, uczestnictwo w konferencjach, targach i szkoleniach. Za przydatne uznali dodatkowo konsultacje z praktykami zajmującymi się wdrożeniami oraz wymianę doświadczeń z firmami, które transformację mają już za sobą.

Wpływ pandemii

Polscy mali i średni producenci zwracają uwagę, że pandemia pokazała braki w kompetencjach pracowników w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii (średnia to 3,18). Niedostateczne kompetencje zatrudnionych najczęściej podkreślają przedsiębiorcy działający mniej niż 4 lata, z kolei najrzadziej skarżyli się na to przedstawiciele firm ze stażem od 10 do 14 lat. MŚP z jednej strony zauważają, że lockdown odsunął plany wdrażania transformacji technologicznej (3,06), z drugiej – skłonił do zmiany modelu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa (3,04).

O raporcie

Publikacja pt. „Transformacja technologiczna firm w nowej rzeczywistości” została przygotowana przez Instytut Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM we współpracy ze spółką Międzynarodowe Targi Poznańskie. W badaniu wzięło udział 500 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych pracujących w Polsce, które zajmują się: wytwórstwem metali, metalowych wyrobów gotowych, urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych (28 dział w Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na