Przejdź do treści

Uniwersytet Alberty w Kanadzie weryfikuje skuteczność metod recyklingu baterii litowo-jonowych


Popyt na akumulatory litowo-jonowe rośnie wykładniczo, a wraz z nim wzrasta zapotrzebowania na główne surowce do produkcji akumulatorów. Główną przyczyną tej sytuacji jest silne, globalne zapotrzebowanie na przenośne urządzenia elektroniczne oraz powszechny wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi.

Coraz częściej dostrzega się również rolę akumulatorów litowo-jonowych w zapewnieniu wydajnych magazynów energii elektrycznej, które w niedalekiej przyszłości będą czynnikiem warunkującym skuteczność sektora odnawialnych źródeł energii. Niestety, rosnąca liczba zużytych akumulatorów oznacza spore zagrożenie dla środowiska i jest ważnym wyzwaniem dla obszaru racjonalnego gospodarowania odpadami. Dlatego wśród środowisk naukowych i biznesowych na całym świecie wzrasta zainteresowanie możliwościami różnych form recyklingu baterii litowo-jonowych.

W poszukiwaniu efektywnej metody recyklingu

Możliwości poszczególnych sposobów recyklingu baterii litowo-jonowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym przeanalizowała grupa naukowców z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie. Wyniki analiz opublikowano w artykule „Current Trends in Sourcing, Recycling and Regeneration of Spent Lithium-Ion Batteres-A Review”, w czasopiśmie naukowym „Renewables”. Zgodnie z artykułem, tradycyjne metody przetwarzania zużytych akumulatorów są często mało efektywne, możliwe jest odzyskiwanie jedynie części surowców, a proces recyklingu jest zwykle nieopłacalny. Jednak nowe odkrycia z ostatnich lat umożliwiają skuteczniejsze i bardziej efektywne oddzielanie i odzyskiwanie metali, w celu ich ponownego wykorzystania w celach produkcyjnych, co znacznie zwiększa opłacalność procesów recyklingu.

Dalszy wzrost wydobycia litu

Rosnące tempo wzrostu zapotrzebowania na akumulatory litowo-jonowe oznacza, że do połowy stulecia świat najprawdopodobniej będzie potrzebował ponad dwudziestokrotnie większej ilości litu niż wyniosły zasoby wydobyte w 2021 roku. Samo udoskonalenie procesów recyklingu z pewnością nie wystarczy, aby zaspokoić popyt, który rośnie lawinowo. Recykling i regeneracja zużytych akumulatorów litowo-jonowych może stać się skuteczną strategią, która przyczyni się do niwelowania problemów z dostępnością surowców, jak i złagodzenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Efektywny recykling akumulatorów litowo-jonowych to proces, którego świat potrzebuje już dzisiaj, aby w przyszłości móc osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne.

Link do artykułu naukowców z Uniwersytetu Alberty w Kanadzie TUTAJ.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na