Przejdź do treści

Magazyn Przemysł Przyszłości: sztuczna inteligencja i kompetencje 4.0


  • Artykuły w trzecim numerze kwartalnika dotyczą algorytmów AI, a także konserwacji zapobiegawczej wykorzystującej analitykę danych.
  • Czytelnicy poznają także podejścia do budowania kompetencji w innych państwach, m.in. Szwecji i Danii.
  • E-wydanie nowego numeru jest dostępne w Bibliotece 4.0. Zainteresowani wersją papierową mogą przesyłać zgłoszenia – poniżej podajemy adres e-mail.

Sztuczną inteligencję, jeśli weźmiemy pod uwagę jej ogólne zadania, można podzielić na dwie kategorie: programów komputerowych i systemów sterujących. Oba pojęcia w nowym numerze kwartalnika wyjaśnia Maciej Iwankiewicz, dziennikarz specjalizujący się w nauce,
technologiach i zarządzaniu. Autor przedstawia także przemysłowe zastosowania algorytmów AI, jak modelowanie procesów biznesowych, projektowanie produktów czy zapewnianie jakości prac. W tekście Iwankiewicz przybliża także sposoby wykorzystania SI w handlu, marketingu, transporcie, finansach oraz usługach komunalnych. Czytelnicy zainteresowani historią sztucznej inteligencji, mogą przejrzeć kalendarium SI opracowane w formie infografiki.

Przewidywanie awarii maszyn i urządzeń

Rozwiązania konserwacji zapobiegawczej, które nierzadko wykorzystują uczenie maszynowe, przybliża Jarosław Smulski. Ekspert firmy IDC koncentruje się na działaniu systemów predictive maintenance, a więc m.in. zbieraniu i przetwarzaniu informacji, a także łączności. Jak tłumaczy, najważniejszym elemetem procesów jest analiza danych, a wyzwaniem – zapanowanie nad ich dużą ilością, określanie wzorców oraz proponowanie działań naprawczych. Czytelnicy artykułu dowiedzą się, jakie narzędzia ułatwiają gromadzenie informacji z hal produkcyjnych.

Kompetencje przyszłości

Ekspertka Platformy Przemysłu Przyszłości, Anna Nikowska, pisze, jak do budowania kompetencji podchodzą kraje, które zajmują pierwsze miejsce w rankingu EIS – European innovation scoreboard (Europejska tablica wyników innowacji). Jak czytamy w tekście, poziom wykształcenia w Szwecji wśród pracowników przemysłowych wzrósł, dzięki zmianom wprowadzonym w systemie kształcenia i szkolenia oraz podniesieniu poziomu kwalifikacji wymaganych w miejscu pracy. W ostatnim czasie opracowano dwie strategie, które podkreślają istotność rozwoju kompetencji i umiejętności dla wzrostu gospodarczego wśród wszystkich obywateli. Autorka omawia reformy wprowadzone w poszczególnych państwach i przytacza konkretne inicjatywy.

Jak zamówić magazyn?

Magazyn Przemysł Przyszłości ma na celu popularyzację wiedzy o cyfrowej i zielonej transformacji przedsiębiorstw, usprawnianiu procesów czy nowoczesnych technologiach. Pierwszy numer obejmował zagadnienia kompetencji przyszłości, automatyzacji pracy, a także doświadczenia klienta, zaś drugi dotyczył kwestii związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Zainteresowani kwartalnikiem mogą pobrać e-wydanie z naszej Biblioteki 4.0. Osoby, które wolą wersję papierową, mogą przesłać zamówienie na adres kontakt@fppp.gov.pl – dystrybucję trzeciego numeru rozpoczniemy w najbliższych tygodniach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na