Przejdź do treści

Krajowe i zagraniczne podejścia do rozwoju kompetencji przyszłości


  • Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości przeanalizowali dokumenty strategiczne dotyczące kształtowania umiejętności dla nowoczesnej gospodarki.
  • Czytelnicy poznają działania podejmowane przez państwa Unii Europejskiej, a także Stany Zjednoczone, Chiny, Australię i Kanadę.
  • Raporty opublikowaliśmy w naszej Bibliotece 4.0 – linki są poniżej w treści.

Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą do 2030 roku), należy skupić się na kształceniu kompetencji w szkołach branżowych i technicznych, a także politechnikach. Przy czym konieczna jest współpraca z przedsiębiorcami, np. poprzez praktyki, wspólne ustalanie programów nauczania czy prowadzenie kursów zawodowych. Znowu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, odgrywająca istotną rolę w planowaniu funduszy krajowych i unijnych, przybliża podstawowe, przekrojowe i zawodowe umiejętności. Do pierwszych zalicza rozumienie i tworzenie informacji, a także umiejętności matematyczne. Z kolei zdolności przekrojowe to zarówno kompetencje cyfrowe, obywatelskie, umiejętność do pracy w zespole, jak i kreatywność i innowacyjność. Treść innych dokumentów strategicznych, wyniki badań sektorowych, jak również ekspertyz, omawiają autorzy raportu pt. „Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości”.

O kompetencjach w kontekście polityki UE

W drugiej publikacji, „Monitoringu źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości”, eksperci przyglądają się m.in. narzędziom, które na poziomie Wspólnoty wspierają rozwój zdolności. Jednym z nich są Europejskie Ramy Kwalifikacji, obejmujące 8-stopniową tabelę umożliwiającą porównywanie poziomu kwalifikacji w różnych krajach i instytucjach. Ponadto pozwalają potwierdzić kompetencje podczas pobytu za granicą. Częścią opracowania jest omówienie strategicznych dla Unii typów umiejętności, tj. ekologicznych, cyfrowych oraz przemysłowych. Czytelnicy raportu poznają również ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych DigComp. Według Digital Competence Framework, istnieje 5 obszarów umiejętności cyfrowych, które są związane np. z korzystaniem z danych, komunikacją, współpracą czy tworzeniem zdigitalizowanych treści i bezpieczeństwem.

Stany Zjednoczone, Chiny, Australia

Dokumenty publikowane w USA wskazują na potrzebę dostosowywania systemów edukacji do wymagań rynku. Kluczową kompetencją przyszłości będzie zdolność do oceny, jakie obowiązki powinny przejąć maszyny, a które powinny pozostać w gestii pracowników. W tym kontekście istotna będzie wiedza o tym, jak ułatwić współpracę ludzi z maszynami. Autorzy „Monitoringu źródeł spoza UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości” przeanalizowali również chińskie opracowania i korzystając z nich wyszczególnili umiejętności, na które kładzie się nacisk w Państwie Środka – myślenie systemowe, odpowiedzialność społeczna, łączenie zdolności praktycznych i teoretycznych. Raport Obserwatorium Kompetencji Przyszłości przybliża podejście do kompetencji w innych państwach Azji, Arabii Saudyjskiej, Kanady i Australii.

Pobieranie raportów

Dokumenty opracowane przez grupę ekspercką powołaną przez Platformę Przemysłu Przyszłości, można pobrać z naszej Biblioteki 4.0:


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na