Przejdź do treści

Konkurs na wdrożenie efektów prac B+R, w puli 500 milionów złotych


  • Małe i średnie firmy do 17 lutego mają czas na złożenie aplikacji w konkursie „Badania na rynek”.
  • W przedsięwzięciu chodzi o wprowadzenie nowego produktu lub usługi bądź unowocześnienie procesów.
  • Warunek: działania muszą być poprzedzone pracami badawczo-rozwojowymi.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy do 17 lutego mogą składać wnioski w konkursie „Badania na rynek”. Celem programu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz wdrożenie nowoczesnych procesów technologicznych. Warunkiem jest, by były one wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie, zleconych lub kupionych przez daną firmę. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 80% wartości projektu, przy czym koszty kwalifikowane muszą zmieścić się w przedziale od miliona złotych do 50 milionów euro. Procentowy udział wsparcia jest uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca prowadzenia projektu. Przedsięwzięcie jest koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i realizowane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodatkowe warunki konkursu

Produkty i procesy muszą być nowoczesne w szerokiej skali – nie tylko przedsiębiorstwa czy regionu, ale całego kraju. Dodatkowo, firmy powinny:

  • zamknąć co najmniej jeden rok obrotowy,
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży przekraczające 600 tysięcy złotych (w przypadku mikro i małych firm) lub 1 milion złotych (to warunek, który muszą spełnić średnie firmy).

Pieniądze z dofinansowania można przeznaczyć na:

  • wydatki inwestycyjne, tj. zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do wytwarzania nowych produktów, zakup nieruchomości, roboty budowlane oraz budowę linii produkcyjnych lub hal,
  • wartości niematerialne i prawne, np. patenty, licencje i know-how,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • doradztwo.

Dotychczasowe wyniki programu „Badania na rynek”

We wcześniejszych edycjach programu przedsiębiorcy złożyli ponad 1800 aplikacji na łączną kwotę 18 miliardów złotych. Wśród beneficjentów jest m.in. spółka Vilpol, która wdrożyła nowy sposób wytwarzania artykułów poligraficznych (np. opakowań czy książek) z nadrukowanymi strukturami elektroluminescencyjnymi. Z kolei przedsiębiorstwo Nawara Serwis skonstruowało odpylacz strumieniowy, stosowany głównie w firmach zajmujących się obróbką drewna. Urządzenie, po podłączeniu do obrabiarki, czyści powietrze z wytwarzanych przez nią pyłów. Innym przykładem jest produkcja zewnętrznych drzwi energooszczędnych spółki Wikęd, oraz wprowadzenie na rynek odpornych na zmiany temperatur i wysokie ciśnienie części rurociągów podwodnych przez REMET.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na