Przejdź do treści

Konferencje, debaty i szkolenia podczas Tygodnia Przedsiębiorcy


  • Spotkanie z reprezentantami klastrów organizowane przez PPP jest częścią Tygodnia Przedsiębiorcy.
  • W programie wydarzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii są m.in. panele poświęcone aspektom prawnym prowadzenia firmy czy pracy zdalnej.
  • Od 21 do 25 czerwca można wziąć udział w seminariach na temat wsparcia eksportu oraz wykorzystania danych.

W czasie Tygodnia Przedsiębiorcy przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Platforma Przemysłu Przyszłości organizuje spotkanie z przedstawicielami klastrów. Temat rozwoju organizacji w polityce innowacyjnej kraju omówi wicepremier Jarosław Gowin. Z kolei dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w tym resorcie, dr Beata Lubos, przybliży uczestnikom możliwości finansowania działalności klastrów w perspektywie finansowej 2021-2027. Aleksandra Ścibich-Kopiec, prezes PPP, omówi usługi, jakie oferujemy koordynatorom klastrów. Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Krzysztof Krystowski, poruszy kwestię wpływu współpracy międzynarodowej na wzrost konkurencyjności zrzeszeń firm. Częścią konferencji będzie panel dyskusyjny prowadzony przez specjalistę PPP, dr. Piotra Kryjoma. Paneliści przeanalizują stan digitalizacji oraz stopień wykorzystania zielonych technologii w klastrach, a także plany związane z cyfrową i zieloną transformacją.

Konferencje i debaty

Przez cały Tydzień Przedsiębiorcy w województwie świętokrzyskim będą prowadzone konsultacje działalności badawczo-rozwojowej z przedsiębiorcami, podczas których zapoznają się z działalnością Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Na 22 czerwca zaplanowano ogłoszenie wyników badań aktualnych i przyszłych potrzeb kompetencyjnych w branży budowlanej. Dzień później rozpocznie się konferencja Urzędu Patentowego RP pt. „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”. Również w środę resort rozwoju planuje debatę o aspektach prawnych w działalności MŚP. Na ostatni dzień Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotował telekonferencję poświęconą pracy zdalnej: badaniu jej warunków, ocenie ryzyka zawodowego, dostosowaniu form komunikacji, zachowaniu dobrostanu pracowników w nowych modelach współpracy. Uczestnicy spotkania zapoznają się ze stanem prac nad wprowadzeniem pracy zdalnej do polskiego prawa.

Szkolenia i webinaria

Częścią Tygodnia Przedsiębiorcy będą szkolenia i webinaria, dotyczące m.in. zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, sposobów organizacji pracy zdalnej czy wsparcia eksportu wyrobów i usług budowlanych. Zaplanowano także spotkanie poświęcone wykorzystaniu w biznesie danych dostępnych w serwisie Geoportal. Z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach Polska Agencja Inwestycji i Handlu przygotowała seminarium poprzedzające nabór wniosków w projekcie „Polskie Mosty Technologiczne”, w którym można uzyskać pomoc w opracowaniu i wdrożeniu strategii wyjścia na rynki Malezji, Tajwanu i Arabii Saudyjskiej. Natomiast Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zamierza przybliżyć system wspierania eksporterów złożony mechanizmów zabezpieczających wywożone materiały i towary.

Tydzień zamiast dnia

Szczegółowy program Tygodnia Przedsiębiorcy powiązanego z Dniem Przedsiębiorcy przypadającym na 21 czerwca jest w serwisie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Tam też są informacje dotyczące zapisów na poszczególne spotkania. Celem wydarzenia jest wsparcie rozwoju działalności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec kwietnia, w Polsce działało 4,7 miliona firm, z czego 4,5 miliona zatrudniało nie więcej niż 9 osób. Od 10 do 49 pracowników miały ponad 134 tysiące przedsiębiorstw, a od 50 do 249 – 27,3 tysiąca podmiotów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na