Przejdź do treści

Jest projekt ustawy dotyczącej pomocy dla firm w kontekście wzrostu cen energii


Proponowane przepisy zostały opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji. Odnoszą się do sytuacji przedsiębiorstw, których funkcjonowanie opiera się w znacznym stopniu na wykorzystaniu energii. Plan pomocowy obejmuje ten i kolejne dwa lata. Jeszcze na 2022 rok urzędnicy zapisali kwotę ponad 5 mld zł.

Projekt dodany w serwisie Legislacja.rcl.gov.pl określa zasady udzielania pomocy tzw. firmom energochłonnym – w związku z trudną sytuacja na rynku energii. Uzasadnieniem inicjatywy jest fakt, że agresja Rosji na Ukrainę spowodowała wyraźny wzrost cen prądu i gazu w porównaniu ze stawkami z ubiegłego roku. Średnia cena prądu w lipcu wynosiła 1126 zł za MWh – to prawie 200% więcej niż przed rokiem. Z kolei średnia cena gazu to 824 zł za MWh – i wzrost rdr o blisko 400%. Dane pochodzą z Towarowej Giełdy Energii.

Szczegóły pomocy

Rządowy projekt przewiduje, że w 2022 roku do przedsiębiorców trafi 5,08 mld zł. W 2023 będzie to 8,2, a w kolejnym roku – 4,1 mld zł. Żeby wsparcie zaczęło być wypłacane, rada ministrów może uchwałą przyjąć program konkretnej akcji pomocowej, określając formę, kryteria, sposób obliczania kwoty i inne warunki. Potem zainteresowane firmy muszą złożyć wnioski. Jeśli zgłoszenia sumarycznie będą opiewały na wyższą kwotę niż dostępna, wypłaty zostaną obniżone tak, aby zmieściły się w maksymalnym limicie dla danego programu. Przedsiębiorstwo ubiegające się o pomoc musi zgodzić się na kontrolę dotyczącą skali pomocy i prawidłowości jej rozliczenia.

Idea

Autorzy przepisów tłumaczą, że wsparcie ma sens nie tylko “indywidualny”, ale też systemowy:

Ponieważ gaz ziemny i energia elektryczna wykorzystywane są praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki, ich ceny mają przełożenie na ogólną inflację, powodując wzrost cen wszystkich dóbr konsumpcyjnych i mniejszą siłę nabywczą Polaków. Nagły wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej wpływa znacząco na rentowność, a także konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, zachodzi pilna potrzeba udzielenia wsparcia finansowego polskim firmom w oparciu o programy rządowe w latach 2022-2024 z tytuł wzrostu cen energii i gazu ziemnego, co pozwoli im utrzymać płynność, rentowność, miejsca pracy i zdolności produkcyjne w najbardziej trudnych momentach – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pieniądze zapisane w tej inicjatywie pochodzą z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji oraz z budżetu państwa.


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na