Przejdź do treści

Jakie zagadnienia poruszali prelegenci Smart Business Festival CZ 2021?


 • Brak wykwalifikowanych pracowników jest największą barierą transformacji czeskich przedsiębiorstw.
 • Pilotażowy program Hubów Innowacji Cyfrowych ułatwi prace nad standaryzacją usług.
 • Sojusz na rzecz Inteligentnego Transportu koncentruje się m.in. na bezpiecznej infrastrukturze.
 • Podsumowujemy wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie ChechInno.

Jiří Holoubek, prezes Stowarzyszenia Elektrycznego i Elektronicznego Republiki Czeskiej i członek Zarządu Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej, podkreślał, że transformacja cyfrowa jest procesem i nie da się wyznaczyć momentu zakończenia przekształceń w przedsiębiorstwie. Jak uzupełniał, zmiany wpływają na wszystkie działania firmy, w tym: zarządzanie produkcją lub usługami, relacje z dostawcami i klientami, komunikację z instytucjami, logistykę. Ekspert mówił również o barierach transformacji w czeskich przedsiębiorstwach i wyliczył:

 • zwlekanie ze zmianami wynikające z przekonania o wyjątkowości przedsiębiorstwa i pewności, że dotychczasowe sukcesy pozwolą na dalsze funkcjonowanie bez przeszkód,
 • brak kompleksowego spojrzenia na transformację cyfrową,
 • niepewność co do zwrotu z inwestycji,
 • brak wykwalifikowanych pracowników.

Ostatni powód jest najczęstszą przeszkodą wdrożeń – wskazuje go 2/3 czeskich przedsiębiorców. Menadżerowie zaznaczają, że kłopotliwa jest również komunikacja z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną. Trudność wynika ze skomplikowanych procedur dotyczących wysyłania pism (w wielu przypadkach nie da się tego zrobić on-line, a kiedy już się da, różne organizacje oczekują różnych formatów plików), a także ze skomplikowanych warunków udzielania wsparcia prac badawczo-rozwojowych.

Działania PPP

Transformacja przedsiębiorstw, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, a także modeli biznesowych bazujących na inteligentnej analizie danych, automatyzacji oraz komunikacji ludzi z maszynami, to trzy obszary wspierane przez Platformę Przemysłu Przyszłości – wymieniał Dawid Solak. Podczas prezentacji, p.o. prezesa PPP skoncentrował się na działaniach związanych z koordynacją rad regionalnych, czyli zespołów złożonych z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, które promują nowoczesne rozwiązania w biznesie i opiniują programy wsparcia cyfrowych zmian. W kontekście ekosystemu przemysłu 4.0 w Polsce, Solak mówił także o współpracy z klastrami oraz o Hubach Innowacji Cyfrowych:

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać ze wsparcia 5 ośrodków działających w Polsce w zakresie doradztwa eksperckiego, szkoleń, pokazów nowych technologii i testowych projektów, tzw. test before invest. PPP, koordynująca działanie DIH-ów, wspiera je poprzez sesje Train the Trainers, spotkania networkingowe i udostępnianie dobrych praktyk. Na podstawie pilotażowego programu Hubów Innowacji Cyfrowych opracowujemy plan działań na najbliższe lata, a także model funkcjonowania Polskiej Sieci DIH-ów – zaznaczał Dawid Solak.

Czym zajmuje się Smart Transportation Alliance?

Friederike L. Kühl, koordynatorka Sojuszu na rzecz Inteligentnego Transportu, tłumaczyła, że celem organizacji jest wdrażanie infrastruktury transportowej umożliwiającej komunikację ludzi i przedsiębiorstw. W związku z tym, STA zajmuje się m.in. prowadzeniem inicjatyw mających na celu poprawę rozwiązań technicznych i standardów. W ramach stowarzyszenia działają 4 zespoły, zajmujące się obszarami:

 • inteligentnej mobilności umożliwiającej szybki, bezproblemowy i wygodny przewóz osób i towarów,
 • inteligentnego bezpieczeństwa,
 • inteligentnego zrównoważonego rozwoju zapewniającego infrastrukturę społecznie użyteczną i odporną na warunki klimatyczne
 • inteligentnego finansowania pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie nowych i istniejących aktywów.

Kühl przytoczyła badania, zgodnie z którymi 60% ekspertów zajmujących się nowoczesnym transportem, przyznaje, że potrzebne są wdrożenia czujników, zaawansowanej analityki oraz automatyzacji, z kolei prawie wszyscy uważają, że digitalizacja w długim okresie jest efektywna kosztowo.

Smart Business Festival CZ 2021

Coroczny Smart Business Festival CZ jest przeglądem dobrych praktyk i oferty współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja była poświęcona transformacji cyfrowej unijnej gospodarki i społeczeństwa. Swoją działalność podczas spotkania prezentowały Huby Innowacji Cyfrowych z Polski, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie CzechInno, które działa od 2011 roku i zajmuje się wspieraniem rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na