Jakie zagadnienia poruszali prelegenci Smart Business Festival CZ 2021?

 • Brak wykwalifikowanych pracowników jest największą barierą transformacji czeskich przedsiębiorstw.
 • Pilotażowy program Hubów Innowacji Cyfrowych ułatwi prace nad standaryzacją usług.
 • Sojusz na rzecz Inteligentnego Transportu koncentruje się m.in. na bezpiecznej infrastrukturze.
 • Podsumowujemy wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie ChechInno.

Jiří Holoubek, prezes Stowarzyszenia Elektrycznego i Elektronicznego Republiki Czeskiej i członek Zarządu Konfederacji Przemysłu Republiki Czeskiej, podkreślał, że transformacja cyfrowa jest procesem i nie da się wyznaczyć momentu zakończenia przekształceń w przedsiębiorstwie. Jak uzupełniał, zmiany wpływają na wszystkie działania firmy, w tym: zarządzanie produkcją lub usługami, relacje z dostawcami i klientami, komunikację z instytucjami, logistykę. Ekspert mówił również o barierach transformacji w czeskich przedsiębiorstwach i wyliczył:

 • zwlekanie ze zmianami wynikające z przekonania o wyjątkowości przedsiębiorstwa i pewności, że dotychczasowe sukcesy pozwolą na dalsze funkcjonowanie bez przeszkód,
 • brak kompleksowego spojrzenia na transformację cyfrową,
 • niepewność co do zwrotu z inwestycji,
 • brak wykwalifikowanych pracowników.

Ostatni powód jest najczęstszą przeszkodą wdrożeń – wskazuje go 2/3 czeskich przedsiębiorców. Menadżerowie zaznaczają, że kłopotliwa jest również komunikacja z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną. Trudność wynika ze skomplikowanych procedur dotyczących wysyłania pism (w wielu przypadkach nie da się tego zrobić on-line, a kiedy już się da, różne organizacje oczekują różnych formatów plików), a także ze skomplikowanych warunków udzielania wsparcia prac badawczo-rozwojowych.

Działania PPP

Transformacja przedsiębiorstw, wdrażanie cyfrowych produktów i usług, a także modeli biznesowych bazujących na inteligentnej analizie danych, automatyzacji oraz komunikacji ludzi z maszynami, to trzy obszary wspierane przez Platformę Przemysłu Przyszłości – wymieniał Dawid Solak. Podczas prezentacji, p.o. prezesa PPP skoncentrował się na działaniach związanych z koordynacją rad regionalnych, czyli zespołów złożonych z przedsiębiorców, naukowców i samorządowców, które promują nowoczesne rozwiązania w biznesie i opiniują programy wsparcia cyfrowych zmian. W kontekście ekosystemu przemysłu 4.0 w Polsce, Solak mówił także o współpracy z klastrami oraz o Hubach Innowacji Cyfrowych:

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać ze wsparcia 5 ośrodków działających w Polsce w zakresie doradztwa eksperckiego, szkoleń, pokazów nowych technologii i testowych projektów, tzw. test before invest. PPP, koordynująca działanie DIH-ów, wspiera je poprzez sesje Train the Trainers, spotkania networkingowe i udostępnianie dobrych praktyk. Na podstawie pilotażowego programu Hubów Innowacji Cyfrowych opracowujemy plan działań na najbliższe lata, a także model funkcjonowania Polskiej Sieci DIH-ów – zaznaczał Dawid Solak.

(fot. PPP)

Czym zajmuje się Smart Transportation Alliance?

Friederike L. Kühl, koordynatorka Sojuszu na rzecz Inteligentnego Transportu, tłumaczyła, że celem organizacji jest wdrażanie infrastruktury transportowej umożliwiającej komunikację ludzi i przedsiębiorstw. W związku z tym, STA zajmuje się m.in. prowadzeniem inicjatyw mających na celu poprawę rozwiązań technicznych i standardów. W ramach stowarzyszenia działają 4 zespoły, zajmujące się obszarami:

 • inteligentnej mobilności umożliwiającej szybki, bezproblemowy i wygodny przewóz osób i towarów,
 • inteligentnego bezpieczeństwa,
 • inteligentnego zrównoważonego rozwoju zapewniającego infrastrukturę społecznie użyteczną i odporną na warunki klimatyczne
 • inteligentnego finansowania pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie nowych i istniejących aktywów.

Kühl przytoczyła badania, zgodnie z którymi 60% ekspertów zajmujących się nowoczesnym transportem, przyznaje, że potrzebne są wdrożenia czujników, zaawansowanej analityki oraz automatyzacji, z kolei prawie wszyscy uważają, że digitalizacja w długim okresie jest efektywna kosztowo.

(fot. PPP)

Smart Business Festival CZ 2021

Coroczny Smart Business Festival CZ jest przeglądem dobrych praktyk i oferty współpracy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja była poświęcona transformacji cyfrowej unijnej gospodarki i społeczeństwa. Swoją działalność podczas spotkania prezentowały Huby Innowacji Cyfrowych z Polski, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie CzechInno, które działa od 2011 roku i zajmuje się wspieraniem rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach.