Przejdź do treści

Jak wspierać wdrażanie innowacji?


  • Rozwój ekosystemu innowacji ułatwi m.in. korzystanie z dobrych praktyk z innych krajów i objęcie mniejszych przedsiębiorców wsparciem finansowym, eliminującym ryzyko wdrażania nowoczesnych rozwiązań.
  • Małe i średnie firmy nie koncentrują się na opracowywaniu strategii rozwoju w kontekście przemysłu 4.0.
  • Podsumowujemy spotkanie pt. „Ekosystem innowacji w Polsce – perspektywy rozwoju”

Rozmówcy skupili się również na pomysłach usprawniających budowę ekosystemu wsparcia innowacji. Wśród propozycji pojawiło się m.in. korzystanie z dobrych praktyk instytucji zagranicznych, a także budowanie platform dostarczających narzędzia umożliwiające zdiagnozowanie poziomu dojrzałości cyfrowej. Irena Łobocka, dyrektor zarządzająca Klastra Zrównoważona Infrastruktura, zaproponowała także przygotowanie infrastruktury testowej, pozwalającej na wstępną weryfikację rozwiązań i tworzenie prototypów. Zaś Artur Pollak, prezes APA Group, zauważył, że warto wypracować programy dofinansowujące MŚP z tytułu ryzyka ponoszonego w wyniku wdrażania innowacji. Zwrócił również uwagę na rozmycie kompetencyjne, w wyniku którego np. ośrodki naukowe zajmują się również wdrożeniami, przez co niepotrzebnie stają się konkurencją dla usługowych MŚP.

O sytuacji MŚP

Anna Sowa-Jadczyk z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaznaczała, że brakuje danych o potrzebach małych i średnich przedsiębiorców – dostępne analizy często dotyczą dużych firm, zaawansowanych we wdrażaniu rozwiązań przemysłu 4.0. Z kolei Przemysław Zakrzewski, odpowiedzialny za centrum technologiczne ABB w Polsce, przytoczył badanie prowadzone przez jego przedsiębiorstwo, które wykazało, że blisko 80% MŚP nie miało pomysłu na budowę strategii rozwoju w oparciu o gospodarkę 4.0. – Z tego wynika brak zrozumienia, czym jest przemysł 4.0 i czym nowoczesna gospodarka potencjalnie mogłaby być – podkreślał i dodał, że digitalizacja obecnego produktu czy wprowadzenie nowego, wymagają inwestycji w infrastrukturę czy budowy nowego modelu biznesowego: To elementy, które wpłynęły na wolniejszy, niż byśmy chcieli, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Problem związany z wykluczeniem mniejszych przedsiębiorstw poruszył Łukasz Bilski ze spółki Business Horizon – jego zdaniem propozycje wysokich grantów, które wiążą się z wkładem własnym firm, sprawiają, że mniejsze podmioty nie są w stanie sprostać kosztom.

Przykład z Kanady

Brock Dickinson z kanadyjskiego Uniwersytetu w Waterloo, gdzie działa niemal 200 startupów na 100 tysięcy mieszkańców, a 8,4% pracowników jest zatrudnionych w branży wysokiej techniki (high-tech) zaznaczał, że skupienie się na rozwiązaniach z zakresu ICT czy oprogramowania, jest niewystarczające – należy wziąć pod uwagę dziedziny łączące nowe technologie z kwestiami środowiskowymi, dotyczącymi m.in. osiągania neutralności klimatycznej. Tłumaczył, że wsparcie przedsiębiorców działających w nowych obszarach wymagało m.in. ujednolicenia pojęć – by zrównoważone rozwój był rozumiany jako uwzględniający środowisko, społeczeństwo i ekonomię, a nie jedynie ostatni aspekt. W swojej pracy zajmował się m.in. wypracowaniem sposobów lepszego dopasowania ekosystemu do potrzeb ekoprzedsiębiorców. Jeśli chodzi o przykłady sukcesów, wyliczał: system satelitarnego monitorowania lasów, startupy angażujące się w przygotowanie biopaliw dla statków powietrznych i produkcję elektrycznych samolotów, a także prace nad wykorzystaniem danych o zmianach klimatu w kontekście ubezpieczeń.

W spotkaniu „Ekosystem innowacji w Polsce – perspektywy rozwoju” organizowanym przez Platformę Przemysłu Przyszłości wzięło udział blisko 20 ekspertów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z zakresu potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, a także propozycji działań ułatwiających wdrażanie nowoczesnym rozwiązań w organizacjach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na