Przejdź do treści

Jak sprawdzić poziom cyfryzacji klastrów?


  • Metodę analizy porównawczej proponują autorzy „Przeglądu międzynarodowego metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji”.
  • W raporcie omawiają unijne, światowe, a także krajowe podejścia do oceny stopnia cyfryzacji sieci przedsiębiorców.
  • Publikację Platformy Przemysłu Przyszłości opracowaną przez grupę ekspercką ds. benchmarkingu klastrów można pobrać z naszej Biblioteki 4.0.

Benchmarking dzieli się na wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy ogranicza się do danego przedsiębiorstwa i jego oddziałów, zaś drugi wykracza poza te ramy i umożliwia wybór najlepszych praktyk z dowolnej branży czy lokalizacji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Metoda porównywania firm z innymi jest rozwijana od pierwszej połowy ubiegłego wieku. Obecna, szósta generacja benchmarkingu, skupia się na podejściu globalnym, w którym główną rolę pełnią kompetencje i tzw. benchlearning dotyczący uczenia się nowych rozwiązań, a nie tylko ich adaptacji. Wzrosło również znaczenie badania sieci organizacji, a co za tym idzie, także klastrów.

Europejska Panorama Klastrów

Czytelnicy publikacji zaznajomią się z metodykami benchmarkingu klastrów stosowanymi w Unii Europejskiej. To m.in. metodyka Europejskiej Panoramy Klastrów umożliwiająca określenie siły zrzeszenia przedsiębiorstw zarówno za pomocą miar tradycyjnych, odwołujących się do wielkości klastra, specjalizacji czy produktywności, jak i nowych, które dotyczą wyników małych i średnich przedsiębiorstw oraz liderów innowacji. Wskaźnik używany w tej procedurze to CIIC (The Composite Indicator of Industrial Change), złożony z 7 wymiarów o różnych wagach, np. nowych i wschodzących technologii, internacjonalizacji, inwestycji czy kreatywności. Wynikiem metodyki jest zdolność przypisania klastra do 1 z 4 grup – zrzeszeń o wysokiej / średniej / podstawowej / zerowej wydajności.

O publikacji

„Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji” przygotowany przez ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości obejmuje także procedury spoza Unii Europejskiej, jak przygotowaną przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju „The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard”, która umożliwia osobom podejmującym decyzyje określanie priorytetów oraz porównywanie gospodarek o różnych wielkościach. Publikacja jest kolejnym opracowaniem związanym z klastrami – wcześniej specjaliści PPP przygotowali m.in. raport pt. „Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach”. Obydwa dokumenty można pobrać z Biblioteki 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na