Przejdź do treści

Innowacyjne Podlasie – Fundusze Europejskie dla regionu


Blisko 80% polskich firm podejmuje działania innowacyjne – wynika z IV edycji badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”. Wśród przedsiębiorstw dążących do wprowadzenia nowych rozwiązań są też te z województwa podlaskiego, które przy realizacji swoich projektów rozwojowych częstosięgają po dostępne instrumenty wsparcia ze środków europejskich.

Badanie przedsiębiorstw („Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw”) odnoszące się do ich działalności innowacyjnej za 2021 r. pokazuje, że aż 75,1% z nich można uznać za innowacyjne, a 79,6% aktywne innowacyjnie. Biorąc pod uwagę ogół przedsiębiorstw w Polsce, w 2021 r. odsetek firm wprowadzających innowacje produktowe w zakresie wyrobów lub usług wyniósł 29,8%, a odsetek firm wprowadzających innowacje procesów biznesowych wyniósł 67,1%. W przypadku innowacji produktowych i usługowych można zauważyć zależność, z której wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa skłonność do innowacyjności w tym zakresie. W przypadku innowacji procesów biznesowych mamy do czynienia z sytuacją do pewnego stopnia odwrotną. To właśnie mikroprzedsiębiorstwa, a zaraz potem małe firmy w największym stopniu podejmowały tego rodzaju działania. O rozwoju swoich firm i wprowadzaniu innowacji myślą również przedsiębiorcy z Podlasia.

Spośród chętnie wybieranych przez podlaskich przedsiębiorców instrumentów wsparcia wspomnieć należy Program Polska Wschodnia (POPW) oraz Program Inteligentny Rozwój (POIR). POPW wspiera innowacyjną przedsiębiorczość w pięciu województwach ściany wschodniej, a środki z programu przeznaczone są na rozwój start-upów, wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych czy wzornictwa. POIR, który skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wspiera innowacje, rozwój potencjał naukowo-badawczego oraz działań B+R.

Innowacje w branży medycznej

Innowacje technologiczne to częsty typ projektów zgłaszanych do konkursów w ramach POIR realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy wsparciu Funduszy Europejskich. Niezależnie od branży, polscy przedsiębiorcy wyraźnie dążą do usprawniania technologii wykorzystywanej w swojej działalności. Przykładem firmy, która uzyskała wsparcie w tym zakresie jest Praktyka Lekarska Bartosz Cukierman z Białegostoku. Zgłoszenie do konkursu „Bony na innowacje” w ramach POIR zaowocowało przyznaniem dofinansowania w kwocie blisko 340 tys. zł, które przeznaczone zostało na opracowanie nowej technologii pomiarowej, stosowanej w diagnostyce dysfunkcji stawu kolanowego, będącej wynikiem urazów bądź zwyrodnień. Innowacyjność projektu opiera się na opracowaniu specjalnej ortezy, łączącej w sobie możliwość wykrywania oraz precyzyjnego określenia nieprawidłowości stawu kolanowego. Projekt zapewnia możliwość miarodajnej i powtarzalnej oceny stabilności stawu, a docelowo także przeprowadzenie tych pomiarów w warunkach codziennego życia pacjenta oraz w czasie rzeczywistym.

Wsparcie otrzymała także spółka DIAGNOSIS, prowadząca eksport produktów medycznych, takich jak glukometry, termometry oraz inne przyrządy diagnostyczne. Kwota niemal 380 tys. zł z konkursu „Go to Brand”, realizwanemu w ramach POR, pozwoliła firmie na promocję, na rynkach zagranicznych produktów tj.: ciśnieniomierze, stetoskop, glukometr, termometr, analizator masy ciała oraz najnowszy produkt ISTEL HR-2000 Rejestrator EKG, który po raz pierwszy został pokazany potencjalnym klientom podczas targów MEDICA 2015 i spotkał się z duży zainteresowaniem.

Nowe produkty z Podlasia

Fundusze Europejskie pozwalają również na wdrażanie nowości produktowych, czego dowodem jest specjalizująca się w obróbce skrawaniem i obróbce metali spółka BUDRAD POLSKA, Która otrzymała środki na realizację projektu w konkursie „Badania na rynek” (POIR). Kwota niemal 2,5 mln zł pozwoliła firmie na dywersyfikację oferty produktowej w zakresie komponentów wykorzystywanych do automatyzacji procesów technologicznych, a przez to na poszerzenie swojej oferty o rozwiązania służące automatyzacji przemysłu. Środki przeznaczone zostały na opatentowanie wyników badań B+R w zakresie podstawy parametryzującej położenie, wykorzystywanej do mocowania mechanicznych układów konstrukcyjnych, osprzętu technicznego, osprzętu narzędziowego, a w szczególności dedykowanej do integracji kobotów (kompaktowy robot) i robotów współpracujących z maszynami wykorzystywanymi w procesach technologicznych.

Innowacje produktowe powstały również w ramach konkursu „Wzór na konkurencję”, realizowanego w ramach POPW. GRUPA TENT działająca w branży reklamowej dzięki udziałowi w konkursie wdrożyła strategię wzorniczą, w ramach której stworzona została nowa linia produktów pneumatycznych Ultralight, obejmująca bramę, balon, słup i ramę. Ekonomiczna produkcja i wykorzystanie lżejszych materiałów ułatwiają pakowanie, transport i montaż instalacji na eventach. W ramach wsparcia powstała też wykonana z cieńszego materiału brama regulowana, będąca innowacją na skalę kraju.

Środki na wsparcie działalności biznesowej

Dofinansowania z konkursów realizowanych przez PARP wspierały także wdrażanie nowych modeli biznesowych, czego przykładem jest spółka PROGNOSIS, która otrzymała dofinansowanie w konkursie „Rozwój start-upów dla nowych pomysłów”. Głównym celem projektu było wdrożenie modelu biznesowego oraz dostarczenie nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania, które w znaczący sposób optymalizuje proces zakupu oraz zużycia energii elektrycznej. Opracowane rozwiązanie umożliwia uzyskanie, dla danego przedsiębiorstwa, oszczędności na opłatach za dystrybucję energii oraz jej zużycie na poziomie 30% oraz dodatkowe 15% związane z przebudową istniejącej sieci elektrycznej lub jej elementów. Opracowany system pozwala bardzo dokładnie przewidywać zużycie energii, jej cenę, moc pobraną oraz wiele innych parametrów niezbędnych do oszacowania optymalnej gospodarki zarządzania energią dla przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Natomiast firma KONSOFT Sp. z o.o., dzięki powyższemu konkursowi, wdrożyła model biznesowy oraz innowacyjny system Klaster24 na rynek krajowy i zagraniczny. Głównym celem projektu było dostarczenie nowoczesnego oprogramowania wraz z innowacyjnym urządzeniem odczytowym, które realizują sumaryczne bilansowanie energii w trybie ciągłym, na bieżąco, z wykorzystaniem zdalnego odczytu pomiarów energii elektrycznej. Powstały system służy do bilansowania energii w czasie rzeczywistym, na poziomie pojedynczych minut, który wykorzystuje istniejącą infrastrukturę energetyczną, zapewniając wykonanie bilansu – dopasowanie wytwórców i odbiorców energii, zakładając jak najdokładniejsze dostosowanie popytu i podaży energii, bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz zasobników energii, dokładniejsze bilansowanie mocy, a także ciągłe monitorowanie generowanej i pobieranej mocy. Firma otrzymała 808 tys. zł wsparcia.

Z wielkim uznaniem śledzimy przedsiębiorczość i innowacyjność firm z Podlasia. Obserwując zgłoszenia do konkursów w ramach programów POIR i POPW organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości finansowanych z Funduszy Europejskich, wyraźnie widzimy rozwój innowacyjności polskiego biznesu, który wie najlepiej, czego potrzebuje rynek. Warto tu wspomnieć o kilku danych – ponad 2,4 miliarda złotych dofinansowania przyznano podlaskim firmom w ramach 657 podpisanych umów. Wyłonione i dofinansowane projekty przynoszą korzyści nie tylko przedsiębiorstwom, ale także ich klientom i polskiej gospodarce, która staje się coraz bardziej konkurencyjna i dochodowa – powiedział Prezes PARP, Dariusz Budrowski.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na